DOGV Capçaleres

DOGV del 13 gener 2023

DOGV de 13/1/2023, Núm. 9510

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 117/2022, de 4 d’octubre de 2022. [2023/149]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es relaciona el catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat. [2023/196]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza un programa d’innovació educativa per a posar en funcionament l’Aula Didàctica de la Memòria Democràtica, durant el curs 2022-2023. [2022/12585]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització al centre docent estranger Altea International School, de l’Alfàs del Pi. [2022/12523]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Don Bosco-Salesianos, d’Alacant, per canvi de denominació de la titularitat. [2022/12538]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 71/2022, de 22 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats en el centre privat d’FP específica Academia de Peluquería Pelos, d’Elda. [2022/12800]