DOGV Capçaleres

DOGV del 20 gener 2023

DOGV de 20/1/2023, Núm. 9516

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual accepta la renúncia de Maria Ferrando San Antonio a la beca per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2023/187]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual accepta la renúncia de Fabio Badenes Tejedo a la beca per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2023/188]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual accepta la renúncia de Maria Escrihuela Vidal a la beca per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2023/189]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara bé de rellevància local immaterial la Processó del Foc, de Benifaió. [2023/164]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara bé de rellevància local immaterial les Festes del Sant Bult, de València. [2023/182]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara bé de rellevància local immaterial les Festes de la Creu en honor del Santíssim Crist del Grau, de València. [2023/270]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adjudiquen els premis extraordinaris d’ensenyaments artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, convocats per la Resolució de 20 de juliol de 2022, corresponents al curs 2021-2022. [2023/404]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmeten al tràmit d’informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s’estableixen els currículums de diferents cicles formatius en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2023/503]