DOGV Capçaleres

DOGV del 10 gener 2023

DOGV de 10/1/2023, Núm. 9508

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 226/2022, de 23 de desembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Electromedicina Clínica a la Comunitat Valenciana. [2022/12612]


Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 233/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Navegació i Pesca de Litoral. [2022/13146]

II. AUTORITATS I PERSONAL

 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2022, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomena María Giner Albiach personal eventual. [2022/13138]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle La Cometa, de la localitat de Carcaixent - Cogullada. [2022/12391]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització del centre d’ensenyaments esportius FVCV, de València. [2022/12507]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització al centre docent estranger British College La Cañada, de la Canyada. [2022/12510]