DOGV Capçaleres

DOGV del 23 setembre 2021

DOGV de 23/09/2021, Núm 9180

III. ACTES ADMINISTRATIUS
 
  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament del centre privat d’ensenyaments esportius Centro de Formación Elitesport Algemesí, d’Algemesí. [2021/9337]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 21/2021, de 28 de juny, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estima la sol·licitud del centre privat de formació professional FEMPA, d’Alacant, per a impartir els ensenyaments dels cicles formatius de grau superior d’Administració i Finances, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Sistemes Electrotècnics Automatitzats, Gestió de Vendes i Espais Comercials i el cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques Automàtiques en la modalitat semipresencial o a distància. [2021/9406]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 123/2021, de 17 de setembre, del Consell, de creació l’escola d’Educació Infantil de primer cicle «El Xúquer», a Alcàntera de Xúquer [2021/9511]