DOGV Capçaleres

DOGV del 13 setembre 2021

DOGV de 13/09/2021, Núm 9172

II. AUTORITATS I PERSONAL
  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 117/2021, de 10 de setembre, del Consell, de nomenament de Reis Gallego Perales com a directora general d’Innovació Educativa i Ordenació. [2021/9174]


  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 116/2021, de 10 de setembre, del Consell, de cessament de Margarida Castellano Sanz com a directora general d’Innovació Educativa i Ordenació. [2021/9182]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació de primer cicle A-E-I-O-U, de Sant Vicent del Raspeig, per canvi de titularitat. [2021/8937]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle La Pequeña Galaxia, de Catarroja, per canvi de titularitat. [2021/8936

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021. [2021/9006]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021. [2021/9122]


  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 20 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, corresponents al curs 2020-2021. [2021/9023]