DOGV Capçaleres

DOGV del 01 setembre 2021

DOGV de 01/09/2021, Núm 9164

III. Actes Administratius.
c) Altres assumptes.
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2021/8046]

c) Altres assumptes.
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per al desenvolupament d’accions de qualitat en Formació Professional del sistema educatiu en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2021/8118]

c) Altres assumptes.
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’integren els centres de Formació de Persones Adultes Presentación Sáez, amb codi de centre 46023951 i el Centre Públic de Formació de Persones Adultes número 3, amb codi de centre 46023961, tots dos en el Centre Penitenciari Antoni Asunción Hernández, de Picassent. [2021/8852]

b) Subvencions i beques.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per a la concessió de les ajudes al foment d’activitats musicals durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021. [2021/8854]


b) Subvencions i beques.
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen per a l’exercici 2021 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. [2021/8853]