DOGV Capçaleres

DOGV del 15 octubre 2021

DOGV de 15/10/2021, Núm 9195

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 162/2021, d’8 d’octubre, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a 2021. [2021/10334]


III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza un programa d’innovació educativa per a desenvolupar una aula didàctica per a l’estudi de les migracions forçades denominada «Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània», durant el curs 2021-2022. [2021/10001]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual accepta la renúncia de Marina Perelló Salort, a la beca per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i nomena Guillermo Bayo Hernández per a substituir-la. [2021/10116]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme, per a l’exercici pressupostari 2021. [2021/10139]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual s’amplia el termini per a la presentació de la documentació justificativa de les subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. [2021/10157]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s’adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d’Educació Secundària. [2021/9802]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 d’octubre de 2021, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca els centres de titularitat pública de la Generalitat, durant el curs acadèmic 2021-2022, a participar en el programa «Resistències Artístiques: Processos Artístics en Entorns Educatius», del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [2021/10397]