DOGV Capçaleres

DOGV del 12 desembre 2019

DOGV de 12/12/2019, Núm 8696

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2019, de la directora general d’Universitats, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l’excel·lència acadèmica destinades a qui haja conclòs, durant el curs 2017-2018, estudis d’educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Universitats, per la qual s’adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a l’activitat de mobilitat d’estudiants per estudis, del programa ERASMUS+, per al curs 2019/2020.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris d’Ensenyaments Artístics Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, convocats per la Resolució d’11 de juny de 2019, corresponents al curs 2018/2019.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el concert educatiu des del curs 2019-20 del cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria i Floristeria del centre privat Izquierdo-Sorolla, de Castelló de la Plana, amb codi 12001101.