DOGV Capçaleres

DOGV del 11 desembre 2019

DOGV de 11/12/2019, Núm 8695

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del Centre privat d’Educació Infantil de primer cicle La Balena de Borriana, per canvi de titularitat.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat María Montessori, de Picassent, per canvi de denominació específica.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat L’Arbre Màgic, de Moncofa.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l’Escola l’any 2020.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 29 de novembre de 2019, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 29 de novembre de 2019, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l’Escola l’any 2020.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves extraordinàries d’accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d’admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d’ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atribueix la denominació específica de La Vall d’Alba a l’Institut d’Educació Secundària Alfonso XIII, codi de centre 12005544, de Vall d’Alba.