Meses de negociació

STEPV força abordar mesures més garantistes per a les persones aspirants i tribunals en les oposicions

A més de la convocatòria de les oposicions s’ha tractat també el repartiment del fons addicional del 0,2%

Delegació de STEPV en la Mesa Sectorial d'aquest matí

dijous 20 desembre 2018 17:32 h

Aquest matí ha tingut lloc la mesa sectorial per a tractar l’increment del 0,2% addicional d’increment de la massa salarial i començar a tractar l’esborrany de la convocatòria d’oposicions per a 2019, que afecta els cossos de secundària, FP, EOI i ensenyaments artístics.

Increment del 0,2%
La proposta d’aquest increment addicional del 0,2%, segons la normativa, pot estar distribuït per a determinades casuístiques: la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, així com als que determine el mateix acord, entre els quals s’inclourà necessàriament: els vinculats a la desaparició de la bretxa salarial en aquells sectors especialment feminitzats; els vinculats a la disparitat de condicions laborals derivades de la coexistència de diferents convenis col•lectius; i els vinculats a les necessitats del transport col•lectiu. La Conselleria compta aproximadament amb un milió i mig d’euros per a aquest increment addicional.
STEPV duia el plantejament que aquest increment addicional es destinara a lluitar contra la bretxa salarial que pateixen les docents que, en més d’un 80%, són les que sol·liciten temps parcials o excedències per a tindre cura de familiars, amb la corresponent reducció de les retribucions.
El plantejament de la Conselleria ha estat, però, diferent i han proposat destinar aquest increment salarial a compensar el greuge comparatiu que pateixen els mestres d’ESO de les especialitat de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge i els que treballen en centres de FPA, que han perdut el complement de Mestre d’ESO per motiu de desplaçament del centre. Segons la Conselleria, aquesta és l’única manera de garantir, ara per ara, que el professorat afectat podrà rebre aquest complement abans que acabe la legislatura. El 10 de gener ens informaran de més detalls sobre la problemàtica jurídica per solucionar aquest problema.
A més, la part sobrant del pressupost que té la Conselleria d’Educació per al 0,2%, anirien destinats a l’acord retributiu de les educadores i educadors. En tot cas, queda pendent que la Conselleria d’Hisenda done l’autorització per fer possibles aquests abonaments.
Recordem que STEPV ha estat insistint des de fa mesos en què calia resoldre la situació dels mestres d’ESO que no cobren el corresponent complement, ja que es produeix el greuge comparatiu amb els companys i companyes que sí que el cobren, però confiava en què la solució fora per la via de l’increment pressupostari ordinari i no a través del fons addicional del 0,2%.
D’altra banda, la Conselleria s’ha compromés a tractar la bretxa salarial de les docents en una pròxima mesa sectorial, juntament amb la modificació del decret de permisos i llicències i el pla d’igualtat de la Conselleria d’Educació.

Convocatòria d’oposicions
La Conselleria ha explicat els canvis que s’han introduït en l’esborrany, respecte al de l’any passat del cos de mestres, i ha aclarit que els canvis sobre les programacions didàctiques han sigut una errada que subsanaran. També han explicat que falta la convocatòria de les places de catedràtics de música i arts escèniques, que està encara en mans de l’ISEA i que confien tindre-la per a la pròxima mesa del 10 de gener.
Quant a l’esborrany de la convocatòria d’oposicions, STEPV no ha volgut entrar a presentar les esmenes que tenia preparades a l’articulat si prèviament no s’abordaven una sèrie de qüestions per a donar el màxim de garanties a les persones aspirants i als tribunals d’oposició per a poder afrontar un procés selectiu més transparent, just i garantista, dins del que un sistema selectiu basat en proves subjectives pot ser de just i transparent.
A més, STEPV ha criticat que encarem el segon any d’oposicions massives sense cap compromís per part de l’administració de garantir un lloc de treball al professorat interí que no aprove les oposicions, fet que està generant molta inquietud en determinades especialitats i en determinats col•lectius amb llarga trajectòria en l’ensenyament. El Sindicat ha insistit en la necessitat de negociar un pacte d’estabilitat per al professorat interí i que la convocatòria en faça referència.
Els temes que STEPV considera que s’han de tractar prèviament i que la Conselleria s’ha de comprometre a introduir en la convocatòria són els següents:
1.- La ràtio màxima de persones aspirants ha de ser d’un màxim de 50 en cada tribunal.
2.- Les persones aspirants han de tindre el dret a la revisió de les proves, per conèixer en què han fallat, com qualsevol alumne nostre. A Catalunya ha estat possible: termini de 2 dies hàbils per a reclamacions de cada prova.
3.- Les proves pràctiques (que no han facilitat encara) han de ser ajustades a la realitat de l’aula.
4.- No al repartiment de places per tribunals. L’experiència del curs passat ha generat molts problemes: quotes per tribunal, problemes en el repartiment de places de diversitat funcional, etc.
5.- Les proves teòriques i pràctiques han de ser anònimes, en la mesura de les possibilitats, segons les especialitats.
6.- S’ha de fer una referència explícita a les condicions laborals dels tribunals. Si han d’actuar en caps de setmana han de tindre dispenses o reduccions horàries mentre acaba el curs. No pot ser que durant la setmana atenguen les seues classes i els caps de setmana es dediquen a fer de tribunals durant pràcticament un mes. Però, a més, s’ha de limitar l’horari de dedicació durant la jornada. No poden estar des de les 8h fins a les 20h avaluant persones que es juguen el seu futur laboral.
7.- Una altra mesura que descarregaria de feina els tribunals és la creació de comissions específiques de baremació, com ja s’ha proposat en negociacions anteriors. També cal una formació prèvia de les persones que formen els tribunals.
Una vegada discutits aquests punts, STEPV estarà en disposició de continuar negociant altres propostes per a millorar la convocatòria de les oposicions i que hem acumulat des de l’experiència de les oposicions massives de la convocatòria del 2018 i d’anys anteriors i de les propostes del professorat i de membres de tribunals i de les comissions de selecció que coordinen el procés.
La resposta de la Conselleria ha estat que estudiaran les propostes del Sindicat i donaran una resposta el 10 de gener, tot i que tenen la voluntat de reduir al màxim les ràtios aspirants-tribunals i donar més temps als tribunals per actuar (per això s’ha avançat l’inici de les oposicions a l’1 de juny). Ara bé, la distribució de places per tribunal tenen clara que és més justa que el sistema anterior. Davant d’aquesta afirmació STEPV ha respost que si es redueixen les ràtios, la distribució de places per tribunal segurament no és problemàtica perquè hi hauria suficient marge per atendre correctament a totes les persones aspirants com es mereixen.
Finalment, en el torn obert de paraules, STEPV ha preguntat per les habilitacions del cos de mestres, que encara no estan resoltes. La resposta de Conselleria ha estat que tenen previst resoldre-les definitivament aquest mes de desembre i publicar-les en gener.
STEPV convocarà assemblees de professorat interí entre el 7 i el 9 de gener per a informar sobre la situació de la convocatòria d’oposicions i el pacte d’estabilitat i acordar les accions i mobilitzacions per garantir la continuïtat en el treball del professorat interí.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR