Meses de negociació

Mesa d’instruccions de Conservatoris Elementals i Professionals de Música i Dansa i dels Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

Avui 4 de juliol s’han negociat en Mesa Sectorial les instruccions d’inici de curs dels Ensenyaments Artístics Elementals i Professionals, unes instruccions continuistes amb molts pocs canvis i novetats en relació a les del curs 2022-23

dimarts 04 juliol 2023 16:48 h

Tant els Ensenyaments Elementals com els Professionals de Música i Dansa estan a la espera de la publicació dels seus respectius nous Decrets de Currículum. El Sindicat ha demanat en mesa confirmació de que els currículums dels Ensenyaments Elementals seran d’aplicació pel curs 2023-24 i que els d’Ensenyaments Professionals s’ajornen pel curs 2024-25 tal i com ja s’havia traslladat als centres de cara a l’organització del curs que ve. El fet de diferir l’aplicació dels currículums als Ensenyaments Professionals no treu que pel curs que ve s’incorporen ja les 11 optatives noves avançant en la línia del que es recull als futurs Decrets.

En relació als currículums d’Ensenyaments Elementals, per la part de dansa, el Sindicat ha traslladat que si el nou decret s’ha d’implementar al curs que ve caldria augmentar la plantilla a l’especialitat de dansa contemporània (al menys una vacant sencera en el cas del conservatori professional de dansa de València). De la mateixa manera s’ha alertat de la preocupació del professorat i els centres pel manteniment de les especialitats i conseqüentment de les plantilles. En eixe sentit, STEPV ha donat suport i defensat la proposta d’alguns centres per reduir la ràtio màxima a quart curs d’elemental passant de 20 a 15 alumnes amb l’objectiu de poder equilibrar així les tres especialitats i assegurar eixe equilibri en la continuïtat als posteriors Ensenyaments Professionals. Des de la Direcció General han confirmat que els havia arribat eixa proposta i que la consideren coherent, fonamentada i adient, per tant es treballarà per fer factible eixa modificació.
Pel que fa a música, el Sindicat ha comentat que des d’alguns conservatoris es troben a faltar instruccions més clares per als alumnes de sext curs que demanen avaluació anticipada, s’especifica que acaben abans però s’hauria de concretar més, a la qual cosa s’ha avançat que la voluntat és que eixa anticipació siga efectiva i que es modificarà el redactat per aclarir-ho.
En relació a l’apartat de docència en els ensenyaments de música i dansa (concretament sobre el que diu el punt 13.2) STEPV ha tornat a demanar que quede plasmat a les instruccions el mínim de docència de la seua especialitat que ha d’exercir el professorat ja que únicament queda reflectit a les instruccions per definir les plantilles i el Sindicat considera que és una dada que hauria de ser coneguda pel professorat de manera més transparent.
Sobre el alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música i dansa i els ensenyaments obligatoris o altres estudis, el Sindicat ha demanat que es treballe per afavorir i flexibilitzar molt més eixa simultaneïtat apropant-se al que es fa amb els ensenyaments esportius o amb els esportistes d’elit als quals se’ls facilita molt més la compaginació d’estudis.
El Sindicat ha preguntat per la situació actual de les noves integracions de Conservatoris prevista (Sagunt, Alcoi, Almoradí i Xàtiva pel que fa a música i Riba-roja del Túria pel que fa a dansa) i ha recordat que les infraestructures i dotacions dels centres de la xarxa GVA necessiten moltes millores i que s’haurien d’augmentar les partides destinades a tal efecte. Des de la DG han informat que les integracions estan ara mateix en mans d’intervenció econòmica, que posteriorment hauran de ser signades pel nou Consell i que la idea és que siguen efectives de cara al proper curs. Sobre les infraestructures han informat de l’avanç de les licitacions dels conservatoris de Castelló, a tall d’exemple, i que tot i que sempre es pot millorar molt s’intenta sempre augmentar les partides pressupostaries per la millora i manteniment del instrumental dels centres
De manera comuna a totes les instruccions el Sindicat ha tornat a reivindicar la importància de la coordinació de salut i prevenció de riscos laborals sol·licitant la incorporació d’aquesta figura a tots els centres amb la necessària i conseqüent reducció horària establida de manera objectiva i no depenent de les possibilitats organitzatives de cada centre, tal i com queda recollit a les instruccions.
Pels Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny els aspectes relacionats amb la salut laboral i molts altres queden subjectes al que es dicte a les instruccions del l’ISEA, pendents de negociació. En relació als EAP d’Arts Plàstiques i Disseny STEPV ha demanat dades de tots els cicles formatius que s’estan impartint als IES ampliant els que ja es van implementar pel curs actual. Recordem que eixos cicles són impartits per professorat del cos de Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny. Tant el IES Benlliure com el IES Misteri d’Elx mantenen i amplien la seua oferta de la família de comunicació gràfica i audiovisual afegint Il·lustració i Assistència al Producte Gràfic Interactiu a les ja impartides al curs que ara acaba de còmic i gràfica interactiva.
A l’apartat introductori de normativa d’aplicació als EAP d’Arts Plàstiques i Disseny el Sindicat ha agraït que s’hagen incorporat referències a les modificacions del Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, modificat per l’article 2 del Reial Decret 628/2022, de 26 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets per l’aplicació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, que fixa entre altres, els requisits d’accés a aquests ensenyaments, els aspectes relacionats amb l’avaluació, la promoció i la permanència en els ensenyaments.
Altres canvis normatius que afecten a aquests cossos no recollits en les instruccions per no correspondre a eixes instruccions són les introduïdes pel RD 286/2023 (pel qual es regula l’assignació de matèries a ESO i Batxillerat a les especialitats de diferents cossos docents i es modifiquen diverses normes) que modifica parcialment els RD 1284/2002 i RD 363/2004 pel que fa als ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny i el RD 428/2013 dels cossos de Professorat de Música i Arts Escèniques. Bàsicament per adaptar el seu contingut a la nova ordenació al del Batxillerat i que quede recollida en una sola norma l’assignació de matèries d’aquesta etapa educativa a les especialitats dels diferents cossos docents que hi puguen tindre atribució docent.
Al torn obert STEPV ha tornat a situar la necessitat de millorar les infraestructures i les dotacions de tot tipus pels Ensenyaments Artístics per la part que depèn de la DG de FP i ERE. El Sindicat ha volgut acomiadar al Director General i a tot el seu equip agraint la feina feta i el seu tarannà dialogant desitjant-los una bona nova etapa.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR