Sistemes de protecció

La Confederació de STEs anuncia mobilitzacions on no es garantisca una tornada a les aules segura per a tota la comunitat educativa

Els STEs-i exposen les seues exigències per a una tornada segura a les aules. Inversió, més professorat, menys estudiants per aula i compliment de les recomanacions sanitàries. “Si no es garanteix un retorn segur, hi haurà mobilitzacions”

STEPV

dimecres 26 agost 2020 11:12 h

La manca de previsió d’algunes conselleries d’educació, després d’anys de retallades, ja ha estat motiu de protestes i es preveuen mobilitzacions de diversos tipus a alguns territoris davant un retorn a les classes que sembla més un “el mateix d’abans, però amb màscara” que un pla seriós de retorn a les aules amb garanties sanitàries suficients, similars a les que es duen a terme en espais públics o de treball. “La tornada als centres educatius de manera presencial és l’objectiu, però amb seguretat per a tota la comunitat educativa” ha advertit STEs-i.

Cal garantir al màxim la seguretat contra els possibles contagis en la tornada a l’escola

L’educació, a l’igual que la sanitat i altres serveis públics, ha patit les majors retallades derivades de la crisi de 2008. Aquestes retallades s’han mantingut al llarg d’aquests anys sense que les administracions, en general, hagen millorat o ampliat els pressupostos en educació. La inversió ha baixat fins al 3,9% del PIB i així s’ha mantingut. Tenint en compte aquesta situació precària en què ens trobem, l’arribada de la pandèmia ha deixat al descobert la falta d’inversió d’aquests anys i les mancances que es deriven d’ella (falta de mitjans tecnològics, aules massificades, sobrecàrrega de treball per al professorat, etc.). Amb aquesta situació precària d’inici, ara s’ha de gestionar el retorn a les aules amb les mesures sanitàries necessàries perquè aquesta es produïsca amb les garanties suficients. Només es podrà donar una resposta adequada si s’augmenta el pressupost en educació tant de les diferents comunitats autònomes com de govern central, així des de la Confederació de STEs-Intersindical considerem imprescindible que s’arribe al 5% del PIB i que s’invertisca el 5% dels fons per a la reconstrucció que permetrà que els centres es doten de professorat, personal no docent i dels recursos i mitjans necessaris perquè aquesta tornada a el centre es produïsca amb les millors condicions.
El confinament ha deixat clar que la bretxa social i la bretxa digital s’accentua davant la falta d’assistència als centres. L’educació no només serveix per transmetre coneixements, sinó que també és compensadora de desigualtats i fonamental en el desenvolupament d’una socialització adequada de tot l’alumnat. És per això que des de la Confederació de STEs-Intersindical defensem i reclamem una educació presencial per a tot l’alumnat, però amb unes condicions imprescindibles perquè la “tornada a l’escola” es produïsca en condicions de seguretat sanitària.
Les condicions per a la tornada a l’escola no són les mateixes en tots els territoris de l’estat. En alguns s’han implantat mesures, més o menys negociades amb els sindicats, però en la majoria són insuficients i no compten amb el suport sindical ni de la comunitat educativa.
Des de STEs-i esperem que durant aquesta setmana els diferents escenaris de tornada a les aules s’afronten de manera segura i comptant amb tota la comunitat educativa. A falta de dues setmanes per començar les classes, continuem exigint que es complisquen les condicions necessàries per a una tornada segura, tal com s’ha fet arribar a les diferents administracions educatives.

1.- Limitació de ràtio
La reducció de ràtio a un màxim d’alumnat per aula menor no pot ser una simple recomanació. És una necessitat imperiosa per limitar la propagació de virus. El que des de sempre ha estat una exigència pedagògica al servei de la qualitat d’ensenyament, s’ha convertit, a més, ara en un mitjà imprescindible assenyalat per totes les autoritats sanitàries com essencial. És inadmissible que de la quantitat que el Govern d’Espanya posa a disposició de les comunitats autònomes per a reforçar l’ensenyament, menys de la meitat es destine a la contractació de nou professorat de l’ensenyament públic, mesura imprescindible per aconseguir grups més reduïts.
Aquesta reducció de ràtios ha d’anar acompanyada del reforç de les plantilles de docents i desdoblaments per assolir aquestes ràtios. Reforç en els departaments d’orientació, reduint el nombre d’estudiants adscrits a cada especialista, per a ser capaços d’atendre de manera individualitzada l’atenció a la diversitat per a l’alumnat i les seues famílies. Ampliació de plantilles per al personal no docent davant el volum de treball que es preveu.

2.- Realització de test PCR o proves serològiques
És indispensable conèixer que, al menys, a l’inici de l’activitat en els centres educatius, no hi haja persones contagiades que puguen transmetre el virus.

3- Informació i formació
La informació i sensibilització sobre les mesures de prevenció de risc de contagi de virus ha de ser una de les claus. Cal reivindicar la figura de “coordinador/a de prevenció de riscos laborals” per a tots els centres educatius. És una figura que ja existeix en alguns territoris, però no en tots, de manera que es fa necessari la generalització de la seua existència.

4- Persones d’especial vulnerabilitat
Exigim protocols específics per al professorat especialment vulnerable per evitar riscos sobre la seva salut. Les persones especialment vulnerables (malalties respiratòries, tractaments de càncer, immunodeprimides, etc.) no haurien d’acudir als centres i ser substituïts si la seua situació sanitària així ho aconsella.

5- Personal sanitari especialitzat
Seria convenient la presència amb caràcter permanent de personal sanitari especialitzat en cada centre.

6- Conciliació
En el cas d’establiment de torns (matí/tarda) o alternança en l’activitat lectiva presencial (temps a casa / temps en el centre educatiu) caldrà parlar de les conseqüències que per a la conciliació tindran els diferents escenaris que estem analitzant, i les mesures que les diferents administracions haurien d’adoptar per abordar aquesta problemàtica. Cal aplicar polítiques de coordinació entre les diferents administracions públiques perquè espais a l’aire lliure, centres socials, cases de joventut, biblioteques públiques, ... etc. puguen atendre l’alumnat que no li corresponga anar al centre. Així mateix, s’ha de gestionar la resposta davant d’un tancament de centres per contagis facilitant a les famílies solucions coresponsables per fer front a un nou confinament.

7- Entorns educatius
Peatonalització de l’entorn dels centres educatius i previsió de rutes verdes per poder accedir als centres, garantint la distància social i l’ús de bicicletes i altres mitjans de transport no contaminants i d’ús individual.

8- Programació didàctica de cursos i àrees
L’inici de curs ha d’anar acompanyat d’una detecció inicial de les necessitats educatives de cada estudiant, després de la suspensió de l’activitat lectiva presencial des de mitjans de març. S’ha de tenir en compte la importància de la recuperació física i emocional, tant de l’alumnat com del professorat, després de l’experiència d’aquests últims mesos. Realitzada l’avaluació personalitzada de les necessitats educatives de cada alumna i alumne -procés en el qual és vital la intervenció dels equips d’orientació, que hauran de ser reforçats- el suport del professorat especialista ha d’anar acompanyat d’una revisió del currículum per adaptar-lo a les necessitats de cada alumna i alumne.
Per a l’adaptació de currículums i programacions les propostes metodològiques a l’hora d’afrontar les exigències de el nou escenari educatiu, anirien marcant la necessitat de posar en marxa estratègies noves que ens permetin adaptar-nos a un nou model d’Ensenyament més interactiva.
Cal que des del MEFP, i davant un possible tancament de centres, s’establisca un currículum bàsic de mínims per a tot l’alumnat.

9- Dotació tecnològica
L’ajuda econòmica posada a disposició de les comunitats autònomes pel Ministeri d’Educació per a la compra d’equips informàtics ha de servir perquè l’alumnat més desafavorit no es vegi penalitzat per equips lents, de pantalles petites, processadors antics, falta d’impressora. També cal contemplar mesures que faciliten al professorat comptar amb els recursos tecnològics adequats (ordinadors, connectivitat, ...) per a prestar en les millors condicions l’atenció educativa telemàtica quan així siga necessari.
Davant d’un nou escenari de confinament des de les administracions s’ha de regular el teletreball del professorat i tot el personal dels centres educatius.

10- Optimitzar espais i espais alternatius.
Gestionar els espais (no només de centre) perquè els desdoblaments o la baixada de ràtios es pugui dur a terme.
Es dóna el cas d’edificis que es poden emprar per fer classe i així facilitar els desdoblaments i que en moltes ocasions es troben a l’entorn de centre educatiu com són biblioteques, CEAs, .. Per a això es necessita un esforç de coordinació entre diferents administracions .
De la mateixa manera cal aportar solucions de connectivitat, amb unes prestacions adequades, que permetin desenvolupar correctament les activitats que es proposen.

Secretariat de la Confederació d’STEs-i

Etiquetat com a

inici de curs

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR