Meses de negociació

Es negocien les Instruccions d’inici de curs de les Escoles Oficials d’Idiomes per al curs 2022/23

El Sindicat critica la gestió relativa a l’EOI Virtual Valenciana i demana canvis i millores en molts aspectes de les instruccions

dijous 14 juliol 2022 15:15 h

Com a prèvia, el Sindicat ha volgut manifestar i fer constar en acta el seu rebuig al voltant de cóm s’ha portat tot el que envolta a l’EOI virtual des del seu començament fins a l’actualitat esperant que la DGPLGM en algun moment escolte, reflexione, negocie, modifique i millore. Des de STEPV es va plantejar la necessitat de crear seccions d’EOI virtual (al menys una per cada DT) per tal que tot el professorat interessat en cobrir eixes places d’altres DT diferents a la de Castelló tinguera les mateixes oportunitats, entre altres qüestions.

STEPV ha denunciat que no s’ha parlat, ni molt menys negociat, de les condicions i condicionants laborals del que suposarà treballar a la EOI Virtual. Per mesa sectorial va passar el Decret de Creació i allà vàrem plantejar tota una bateria d’incògnites i es va fer una demanda d’aclariments que mai s’ha produït. En eixe sentit el Director General ha informat de que al setembre es negociaran unes instruccions d’inici de curs específiques per l’EOI VV, una negociació que s’hauria d’haver produït amb anterioritat, de fet abans de la de les instruccions negociades aquest matí.
La prova palpable de que tot s’ha plantejat des de la desinformació la manca de diàleg o l’absència de recerca de solucions i replantejaments és que només s’ha presentat personal per poder cobrir una tercera part de les places previstes. De fet ni tan sols s’ha constituït la comissió tècnica recollida a la RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2022, de la Directora General de Personal Docent, tal i com estava previst per les Comissions de Servei Específiques.
Per últim en relació també a l’EOI VV, el Director General ja ha avançat que el curs de l’EOI VV començarà més tard que el de les EOI físiques i que al mes de juliol està prevista la publicació de la corresponent Resolució de posada en funcionament del centre.
Entrant al contingut de les instruccions i començant pel calendari del mes de setembre, el Sindicat ha reiterat el seu desacord amb el calendari ja que suposa fer en menys de 15 dies una PUC extraordinària amb un nombre de persones candidates pràcticament similar al nombre de candidatures administrades al mes de juny amb un marge de 23 dies. A més a més, amb el començament de les classes, les proves de nivell i la matrícula oberta, amb la qual cosa s’haurà de reprendre més d’una vegada el contingut de les primeres classes. En la mateixa línia pel que fa al calendari PUC 2022-2023 el Sindicat ha demanat una modificació per donar més marge al mes de juny i una revisió de les dates previstes.
Sobre els cursos d’oferta formativa complementària el Sindicat ha demanat que no s’elimine la possibilitat de modalitat en línia (telepresència síncrona) al menys en aquells idiomes que no s’inclouen actualment en l’oferta formativa de la EOI Virtual. De la mateixa manera, davant la insistència de la DGPLGM de que tots els departaments didàctics hagin d’oferir un curs complementari d’iniciació a l’idioma (STEPV ja va plantejar el rebuig a eixa mesura a les instruccions del curs 2021-22) el Sindicat s’hi ha tornat a oposar. Insistint en que els grups de nivells 1A2 d’alguns idiomes ja costa molt omplir-los i que per tant no té cap sentit oferir cursos d’iniciació quan no existeix demanda en absolut. L’alternativa és poder proposar cursos complementaris als nivells que ja s’imparteixen ampliant l’oferta formativa dels departaments i atraure a alumnat nou amb altres interessos i necessitats específiques.
Pel que fa a l’apartat d’horari del professorat, STEPV continua insistint en la necessitat de recuperar els 4 grups curriculars a 4’30h per grup fins arribar a les 18h per docent, per poder treballar els currículums amb el marge suficient més enllà de les 120 mínimes marcades per les normatives i deixar l’oferta complementaria com a complementària i opcional si s’escau.
Per les reduccions de grups corresponents a coordinació TIC s’hauria de tindre en compte no el número d’alumnes sinó el número de grups, professors i personal pas tenint en compte la dimensió i realitat concreta de cada centre ja que el volum de treball de la coordinació ve donada per eixos paràmetres i no per la quantitat d’alumnat (per exemple en una Escola de les dimensions de Saïdia estem parlant de més de 150 equips informàtics: 38 aules, despatxos, administració, consergeria…). De la mateixa manera, pel que fa a la coordinació de formació el paràmetre a partir del qual establir la reducció hauria de ser la quantitat de professorat (una vegada més utilitzant l’exemple de Saïdia amb gairebé 115 professors).
Pel que fa a les reduccions de les direccions de departament amb 1-3 professors el Sindicat ha reivindicat que necessiten una reducció lectiva mínima corresponent a impartir tres grups curriculars més un grup de formació complementària, ja que les exigències del càrrec són les mateixes independentment del nombre de membres del departament i no es pot realitzar amb 2 hores setmanals. A més a més, en el cas particular dels departaments de valencià pràcticament tots compten amb menys de 4 docents i en alguns cassos la caporalia és unipersonal, fet que comporta que sistemàticament s’hagin de gestionar i organitzar (entre altres tasques) les PUC amb un nombre de candidats inscrits similars a la d’idiomes que compten amb més de 10 professors.
El Director General ja ha avançat que totes aquestes qüestions relatives a modificar les reduccions no seran modificades en aquestes instruccions però s’ha compromès a negociar-les a la futura Ordre d’Ordenació Acadèmica de les EOI que estava prevista pel curs actual i que ara es trasllada al curs 2022-23.
Sobre la confecció de la distribució horària dels tribunals d’avaluació i el personal de suport, el Sindicat ha traslladat la petició d’alguns centres per tal que els departaments que ho estimen oportú pugen demanar a Conselleria que se’ls assigne com a personal de suport de correcció en plataforma el mateix equip de suport que haja constituït cada departament per a les proves orals. Al voltant de les jornades d’estandardització i mediació lingüística, el Sindicat ha recordat que aquesta formació hauria de ser obligatòria per al professorat extern ja que una gran part de l’avaluació de les produccions i mediacions recauen en aquest professorat.
Al torn obert STEPV ha plantejat la problemàtica de la quantitat d’alumnat lliure que han d’assumir les EOI a les PUC i que el criteri aplicat en la repartició d’eixe alumnat siga objectiu, transparent i equitatiu i que es contracte el professorat suficient per poder atendre la demanda perquè si no l’alternativa seria establir números clausus.
Pel que fa a les reunions del grup de treball “repensem les EOI” s’han demanat explicacions de per què no s’han continuat produint i quin és el calendari previst i quins seran els punts de l’ordre del dia d’eixa propera reunió. En eixe sentit el DG ha aprofitat per informar de que al setembre hi haurà una nova cap de servei, agraint els serveis prestats per l’anterior persona que ocupava el càrrec que s’ha incorporat al centre, i que en eixe moment coneixerem el nom de la persona i la nova data de reunió del grup de treball.
El Sindicat ha tornat a demanar solucions per la problemàtica de les persones refugiades que volen poder seguir formant-se en espanyol per estrangers i/o valencià, concretament que s’atenga la reivindicació de l’EOI de Torrevella, demanant que s’afegisca com a document annex a l’acta de la mesa un escrit de dita EOI exposant la situació. EL DG ha dit a eixe respecte que hi ha solucions i mecanismes previstos més enllà de la seua Direcció General. Per una altra banda, també s’ha fet arribar una proposta de l’ADEOICV, que el sindicat recolza, per la reducció i exempció de taxes per a determinats col·lectius, per a afegir a l’acta.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR