Meses de negociació

Es negocia la fase de pràctiques de les persones opositores del 2019

Des de la Direcció General de Personal s’estudiarà ampliar els casos on poder reduir la fase de pràctiques a 3 mesos per tal d’evitar qualsevol discriminació de gènere

Assemblea convocada en juliol per STEPV amb les persones que van superar les oposicions

divendres 20 setembre 2019 12:58 h

Ahir, dijous, es va negociar la resolució per la qual es regularà la fase de pràctiques de quasi 4.000 docents que van superar les oposicions aquest estiu.
Se’ns ha informat que la regulació de la fase de pràctiques serà igual tant pel al Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques convocat per l’Ordre 6/2019, com per a la resta de cossos docents Secundària, FP, EOI, Arts Plàstiques i Disseny i Música i Arts Escèniques convocats per l’Ordre 7/2019.

STEPV ha insistit en l’abonament dels triennis i sexennis per al funcionariat en pràctiques

Enguany quasi 4.000 docents seran les persones que estan obligades a realitzar les pràctiques com a final del procés per al seu nomenament com a professorat funcionariat de carrera. És així com des de STEPV hem demanat que es destinen els recursos necessaris per tal de poder assessorar i atendre correctament a tot el professorat en aquest procés d’avaluació de la seua tasca docent.
Ens referim a la disponibilitat horària als centres per poder fer efectiva la tutorització de la persona tutora que ha d’entrar a l’aula de la persona en pràctiques, i com a novetat d’enguany també a l’inrevés, la persona en pràctiques entrarà com a observadora en l’aula de la persona tutora.
També cal un gran esforç a nivell de formació, totes les persones han de realitzar un curs específic de 30 hores adreçat al professorat en pràctiques on s’han minimitzat les sessions presencials a dos, i s’ha acceptat una petició de STEPV del curs passat de poder consignar CEFIRES de preferència i apropar el lloc de realització de la formació a les circumstàncies particulars de cada persona. Com a sindicat hem demanat que aparega reflectit una segona convocatòria d’aquest curs per aquelles persones que per circumstàncies diverses com la maternitat, paternitat i adopció entre altres, els facilite la seua realització.
Des de la DG de Personal també se’ns ha acceptat una esmena de STEPV de computar la fase de pràctiques fins el 31 de juliol, és així com es facilitarà a les persones amb ampliació del termini de pràctiques que puguen finalitzar-les i evitar haver de posposar les pràctiques per al proper curs.
STEPV ha defensat avançar en arreplegar nous supòsits per reduir la durada marcada de caràcter general de les pràctiques de 6 mesos a 3. Així que a més a més d’arreplegar els de l’any passat: permís maternitat, paternitat i adopció demanem que s’arrepleguen les situacions de llicència per risc en l’embaràs d’INVASSAT, protegir tota la gestació en cas de tindre dificultats mèdiques, accidents laborals, malalties cròniques i malalties sobrevingudes que impossibiliten realitzar els 6 mesos de pràctiques. La Directora General s’ha compromés a estudiar la possibilitat d’ampliar supòsits relacionats amb accidents laborals i amb la no discriminació de gènere, és a dir, protegir que la docent puga finalitzar les pràctiques aquest mateix curs escolar. STEPV ha demanat que en el casos que encara així es demane la pròrroga de la fase de pràctiques al curs proper, que s’estudie consultant al Ministeri d’Educació que el nomenament de les dones docents siga igual en efectes de la seua mateixa promoció, al qual se’ns ha respost que també ho estudiarien amb el Ministeri.
La Resolució incorpora com a novetat l’eliminació de l’informe d’inspecció, que només serà realitzat en cas de que alguns dels informes siga desfavorable o davant qualsevol queixa o denúncia contra la persona aspirant. Ha quedat pendent de negociació per a la propera mesa sectorial el model d’informe de la inspecció educativa i un replantejament del paper de la inspecció en l’avaluació de la fase de pràctiques.
Per tant, per a l’avaluació de la fase de pràctiques es posa el focus en la valoració de l’informe de la persona tutora, l’informe de la direcció i l’informe de la persona en pràctiques que deixa de ser un document a desenvolupar i passa a ser l’ompliment d’un informe en format annex a la mateixa resolució.
També hem demanat l’adequació de tots els informes al nou marc normatiu inclusiu a la qual cosa se’ns ha respost que ho revisarien.
Com a novetat es presenta un annex nou amb els indicadors per a l’observació en l’aula en format de rúbrica que omplirà la persona tutora. Des de l’STEPV hem demanat que eixe esforç que s’ha fet per fer pública la rúbrica d’avaluació, que es realitze també en la convocatòria d’oposicions i que com annex es publiquen la totalitat de rúbriques d’avaluació a les diferents proves, en ànim d’afavorir la transparència de l’avaluació.
STEPV ha demanat que s’afegisca a l’articulat clarament quines són les persones que estan exemptes de realitzar les pràctiques que tal i com s’indica en el RD276/2007 on diu que són les persones funcionàries de carrera en almenys 1 anys de serveis les que estarien exemptes.
També hem demanat la urgència de possibilitar el pagament de les retribucions econòmiques dels diferents complements de formació (sexennis) i antiguitat (triennis) al llarg de la fase de pràctiques però se’ns ha respost negativament. STEPV farà pressió per tal d’aconseguir aquest dret per al professorat en pràctiques igual que ho va aconseguir per al professorat interí.
STEPV convocarà assemblees informatives per tal d’informar com quedarà finalment regulada la fase de pràctiques.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR