Meses de negociació

Es negocia el ROF de Conservatoris de Música i Dansa i el ROF dels CIPFP

STEPV ha demanat que no s’eliminen els departaments d’anglés, de FOL i de Pràctiques en els centres integrats d’FP

Delegació de STEPV i ANPROFOL en la Mesa Sectorial

dimarts 14 gener 2020 21:56 h

El 14 de desembre s’ha negociat en mesa sectorial el Reglament Orgànic i Funcional (ROF) dels conservatoris professionals de música i dansa dependents de la Generalitat, i dels centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP), una regulació molt esperada a estos centres que determina algunes qüestions importants pendents de regulació i/o actualització, tot i que d’altres aspectes també importants, no recollits en aquesta normativa, continuen quedant subjectes al ROF de Secundària de manera subsidiària. Des de STEPV valorem positivament el tarannà dialogant de la nova Direcció General i la seua voluntat de millorar i treballar de manera decidida per situar els ensenyaments artístics professionals i la Formació Professional en el lloc que mereixen.

Respecte al ROF dels conservatoris professionals de música i dansa, alguns dels aspectes que avancen en la millor organització i funcionament dels centres passen per una major flexibilitat a l’hora de determinar les coordinacions, amb la incorporació d’un epígraf que recull la possibilitat de crear altres figures de coordinació per exercir altres tasques que els centres pugen considerar necessàries com ara la de la coordinació Erasmus + o d’altres.
Entre les novetats que encara hem de veure com es van definint, el nou ROF recull la possibilitat de crear seccions de conservatoris, un aspecte que segons la Direcció General d’Ensenyaments Artístics Professionals no pot comportar en cap cas la pèrdua de mitjans materials, instal·lacions o personal del Conservatori del qual puga dependre la possible secció.
El Sindicat ha mostrat la seua reticència als aspectes introduïts en el ROF relatius a l’avaluació del professorat, a la qual cosa el Director General ha comentat que la intenció d’aquesta avaluació va en la línia de tenir marcadors objectius per millorar el sistema i en cap cas amb un enfocament negatiu o punitiu.
A l’apartat referent als requisits mínims que han de complir els conservatoris, el Sindicat ha recordat que aquests vénen definits en el RD 303/2010 i que la responsable de vetllar pel compliment dels mateixos és la pròpia Conselleria i que , en cap cas, es pot responsabilitzar als centres de possibles incompliment o de les seues conseqüències .
En quant a les atribucions de la direcció d’estudis i l’esment de l’elaboració dels horaris del professorat, la DG ha aclarit, a petició de STEPV,  que en aquest sentit continua vigent la subsidiarietat del ROF de Secundària pel que fa a la prioritat per a l’elecció d’horaris.
D’altres qüestions indefinides o no delimitades completament en aquest ROF, que des del Sindicat hauríem volgut veure reflectides de manera clara (com ara les hores de descàrrega de les diferents coordinacions o el nombre d’hores assignades al desenvolupament de les funcions directives) es detallaran en resolucions i desenvolupaments normatius posteriors.
En la negociació del ROF dels CIPFP, STEPV ha exposat el model de CIPFP que volem: educatiu, amb distribució comarcal, INTEGRAT, inclusiu, promotor de la igualtat, innovador, amb orientació professional reforçada, PÚBLIC, participatiu i democràtic, plurilingue, amb relacions intenses amb empreses, FINANÇAT, flexible amb recursos, i amb desenvolupament equilibrat de les famílies professionals. Som moltes més les funcions d’un CIPFP respecte a un IES que justifica que es garantitzen al ROF els recursos necessàris sense esperar a que el seu desenvolupament o la negociació de les plantilles es realitze.
Com a resum dels principals novetats en aquest enèsim esborrany del ROF del CIPFP des de 2008 amb els quals el STEPV no hi està d’acord s’apunta el següent: Supressió orgànica d’alguns càrrecs unipersonals (vicedirecció i vicesecretaria), nous càrrecs unipersonals (administrador o administradora, secretaria opcional, i altres creats segons necessitats), criteris de distribució de la borsa d’hores d’equips directius i coordinacions, eliminació orgànica de Departaments didàctics transversals vitals (FOL, Pràctiques i Idiomes), nous departaments opcionals però LOW COST (sense hores lectives, reconeixement i remuneració per a les coordinacions), redistribució de funcions no resoltes (Salut laboral, etc.), autonomia malentesa dels centres sense una gestió democràtica del CIPFP i participació del seu Claustre i comunitat educativa, subsidiarietat del ROF dels IES en algun aspecte (perfils professionals, coordinació de convivència i igualtat, etc.), inspecció educativa als CIPFP (especialització i unificació de criteris entre les direccions territorials), entre altres aspectes.
Ens consta que han entrat per registre de la DGFPERE molts escrits de departaments i professorat dels CIPFP per exposar les seues demandes i aportacions a aquest ROF, que esperem puguen ser ateses. Finalment, cal agrair a ANPROFOL (Associació Nacional de Professorat de FOL), que ha format part de la delegació de STEPV en la Mesa, per exposar la problemàtica que es genera als CIPFP amb FOL i el Departament d’orientació amb els canvis en els departaments previstos, que per extrapolació, poden ser entés també per Idiomes i Pràctiques formatives.
El nou paradigma que proposa la DGFPERE per gestionar els CIPFP mostra llacunes evidents que cal resoldre abans de publicar el ROF d’aquests centres. La mesa del ROF dels CIPFP continuarà el proper dijous 23 de gener.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR