Es negocia el concurs de trasllats

El Sindicat proposa que es modifique la puntuació d’antiguitat en el centre, proposta que ha estat acceptada

dimarts 03 octubre 2023 15:38 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar la convocatòria del concurs de trasllats. La Conselleria ha aportat en mà la proposta del barem de mèrits que no havia adjuntat en la convocatòria i ha informat que és el mateix que el del darrer concurs autonòmic de 2021/22. L’articulat de la convocatòria també és la mateixa que fa dos cursos, amb la incorporació d’una referència als nous cossos docents d’FP i al canvi de cos de les especialitats d’FP que han passat a secundària.

L’única proposta acceptada ha estat la de STEPV que té totes les garanties jurídiques

L’administració també ha informat que s’ha convocat la Mesa d’urgència perquè demà 4 d’octubre s’ha de presentar al Ministeri la convocatòria del concurs, per tant, el marge de negociació s’ha limitat a aquesta Mesa Sectorial, fet que ha generat la protesta de la part sindical.
STEPV ha manifestat que aquest concurs de trasllats és diferent i particular, perquè coincideix l’aplicació de la sentència, coneguda fa un any, per la qual es puntua l’antiguitat com a interí i en pràctiques amb la incorporació de les persones que han sigut seleccionades en el concurs de mèrits i que participen amb tota la seua puntuació ja que no tenen fase de pràctiques. Aquest fet fa que el funcionariat de carrera més recent i que participa per primera vegada després d’obtindre la primera destinació definitiva amb 0 punts per participar des de l’any de pràctiques, veuen un perjudici perquè han de competir amb professorat amb molta més antiguitat.
És per això que STEPV va convocar un Consell Nacional Extraordinari el passat 30 de setembre, amb les preceptives assemblees comarcals prèvies, obertes a tota l’afiliació, per tal de debatir aquesta situació. El Consell Nacional, màxim òrgan de decisió del Sindicat entre congressos, va acordar que s’incorporara un subapartat per puntuar el professorat que participa des de la seua primera destinació definitiva, on se situa fonamentalment la problemàtica. Aquesta proposta ha comptat amb l’adhesió d’altres sindicats de la Mesa Sectorial.
La Conselleria ha contestat a aquesta proposta que ja havia sigut traslladada al Ministeri, el qual va respondre que introduir un nou subapartat que torne a baremar la mateixa puntuació (perquè es puntua en l’apartat 1.1.1.) no està justificat i, per tant, s’ha desestimat aquesta proposta.
En el segon torn, STEPV ha reformulat la proposta per incrementar la puntuació precisament en l’apartat 1.1.1., que valora l’antiguitat en el centre des del qual es participa amb destinació definitiva, proposta que ha sigut acceptada per l’administració i s’incrementaran 2 punts en cada un dels subapartats. Per tant, la nova puntuació serà aquesta:
- Pel primer i segon any d’antiguitat en el centre pel qual es participa: 4 punts per any.
- Pel tercer anys: 6 punts
- Pel quart i següents: 8 punts.
De totes les propostes presentades en la Mesa Sectorial aquesta és l’única que s’ha acceptat perquè té totes les garanties jurídiques i no incompleix els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en què es basa el concurs de trasllats. Aquesta proposta també ha comptat amb el suport d’altres sindicats.
D’altra banda, STEPV ha presentat una bateria de propostes per a millorar la redacció de la convocatòria del concurs i ha recordat que l’article 12 del RD que regula el CGT estableix que quan es concursa des de la condició de funcionariat de carrera l’administració ha de permetre l’habilitació de noves especialitats. En aquest sentit, l’obligatorietat de participar segons l’especialitat d’ingrés és únicament per al funcionariat en pràctiques, per tant, tot el funcionariat de carrera es pot habilitar mitjançant el concurs de trasllats.
Igualment, s’ha demanat que s’oferten la totalitat de places catalogades, evitant la provisionalitat per garantir que tot el professorat obtinga la destinació desitjada. Un altre aspecte en el qual s’ha insistit és la digitalització de la documentació, que permeta un eficient creuament de dades, que evite la presentació per part dels participants de quasi tots els mèrits (excepte els serveis prestats, càrrecs directius i participació com a membres de tribunal). No té cap sentit aportar una vegada i una altra la mateixa documentació en diferents procediments, fins i tot quan ja està registrada en el teu compte personal. També s’ha demanat que la plataforma permeta aportar documentació específica per a determinats llocs, com ocorre per exemple en les places d’FPA Comunicació valencià/anglés.
En referència als llocs d’especial dificultat, s’ha demanat adaptar la normativa i classificació a la realitat actual dels centres educatius. Tenint en compte, entre altres, les aules CIL o UECO, sent així de petició voluntària. A més, s’ha reclamat que s’especifique clarament qui ha d’aportar el certificat, perquè en el cos de mestres l’especial dificultat va lligada al centre i no hauria de ser necessari, mentre que en secundària depén del programa. No obstant això, aquestes dades haurien d’estar incorporades al fitxer de cada treballador i treballadora, avançant en la digitalització dels mèrits abans mencionada.
Altres aspectes que s’han reclamat són: que no hi haja sobrecatalogació de places amb B2 i que aquesta oferta també siga consensuada, que en l’apartat 3.1.4 del barem també es tinguen en compte els premis extraordinaris en les titulacions de màster, eliminar la limitació de 5 punts en l’apartat 4.3 (tutories, coordinacions, etc.), i la incorporació del mèrit referent a la coordinació dels grups de treballs. Finalment, s’ha demanat per transparència la publicació dels criteris i les instruccions de baremació que utilizen les comissions baremadores.
En el torn obert, la Conselleria ha proposat als sindicats que es prescindisca que el requisit del C1 del Valencià i de la Formació Pedagògica (CAP o Màster de Secundària) en algunes especialitats en l’adjudicació de difícil cobertura per la dificultat per cobrir aquestes places. En concret s’ha parlat d’Informàtica i Sistemes i Aplicacions Informàtiques.
STEPV ha mostrat el seu rebuig a aquesta proposta perquè quan es va retirar l’exigència de la formació pedagògica durant la pandèmia el problema amb aquestes especialitats no es va solucionar. D’altra banda, el Sindicat considera que la Conselleria té una obsessió amb el valencià, fet que no és el problema per cobrir aquestes places. El vertader problema és que no es cobreixen aquestes places perquè és més atractiu treballar en l’empresa privada que en educació, per la qual cosa STEPV ha proposat que es treballe en incentius al professorat per cobrir aquestes places, s’elimine l’adjudicació d’ofici i s’obriguen les borses de treball. També que els requisits de titulació i de valoració de l’experiència laboral siguen més flexibles perquè moltes vegades es rebutgen candidats qualificats per impartir aquestes matèries per aquest motiu. La Conselleria ha pres nota de les propostes del sindicat i també ha manifestat la seua conformitat en crear un grup de treball per tractar la problemàtica.
Igualment, STEPV ha demanat que es revisen els requisits de titulació en les adjudicacions de difícil cobertura de valencià que permeten que moltes persones que no tenen la titulació de Filologia Catalana es puga presentar amb un C2 de Valencià, fet que discrimina el personal titulat en filologia i comporta que gent no suficientment preparada i motivada estiga impartint classes de valencià. La Conselleria ha contestat que, efectivament, s’ha de revisar aquesta situació concreta.
A continuació, STEPV ha preguntat per les qüestions següents:
- Les persones que han superat el concurs de mèrits els apareix en la nòmina que són funcionaris en pràctiques. Resposta: Això no és cap problema, perquè és l’única manera que han trobat perquè cobren la nòmina, ja que encara no tenen un nomenament com a funcionaris de carrera, però no afecta en res per a qualsevol altra qüestió.
- Persones amb reducció jornada de fills menors malalts que han cobrat 50% i no el 100% de la nòmina, com està regulat: han traslladat aquesta qüestió perquè se solucione el més prompte possible.
- Professorat interí dels conservatoris superiors de música i dansa que cobren com a grup A24 i no com a grup A26, corresponent al cos de catedràtics: ho revisaran perquè cobren com correspon.
3 d’octubre de 2023


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR