DOGV Capçaleres

DOGV del 24 maig 2021

DOGV de 24/05/2021, Núm 9090

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 11/2021, de 13 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza al centre privat de Formació Professional Capitol, de València, l’oferta dels ensenyaments dels cicles formatius de grau mitjà en Activitats Comercials i el grau superior de Màrqueting i Publicitat i es denega l’autorització de l’oferta dels ensenyaments del cicle formatiu de grau mitjà en Atenció a Persones en Situació de Dependència en la modalitat semipresencial o a distància. [2021/5557]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 12/2021, de 13 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats del centre docent estranger King’s Infant School, The British School of Elche, d’Elx. [2021/5693]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, de la Direcció General d’Esports, per la qual s’accepta la renúncia d’una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport. [2021/5602]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Comerç Portuari. [2021/5411]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2020-2021. [2021/5721]