DOGV Capçaleres

DOGV del 19 maig 2021

DOGV de 19/05/2021, Núm 9087

II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen borses de treball específiques per a substitucions temporals de distintes agrupacions professionals funcionarials. [2021/5483]


III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’autorització del centre privat d’FP Ford España amb codi 46017331, d’Almussafes. [2021/5308]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades als clubs esportius d’elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d’esport no professional per a l’any 2021. [2021/5279]


C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 7 de maig de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-18/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/5462]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 7 de maig de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-19/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2021/5464]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 7 de maig de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-20/2021 per obligacions contretes en 2019 i 2020 [2021/5466]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 7 de maig de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-21/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/5467]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 7 de maig de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-22/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/5468]