Pares i mares

Conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

Reial Decret 180/2004, pel qual s'adopten mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

vida familiar i laboral reial decret permisos conciliació 2004

PDF

Llei Orgànica 14/2003, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Llei Orgànica 14/2003, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

llibertats llei integració social estrangers drets 2003

PDF

Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

vida laboral i familiar llei conciliació 1999

PDF

Participació, les funcions i les atribucions de les confederacions, federacions i ampes.

Decret 126/1986, pel qual és regulada la participació, les funcions i les atribucions de les confederacions, federacions i associacions de pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

participació funcions federacions decret confederacions atribucions ampes 1986

PDF