Vida familiar i laboral

Conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

Reial Decret 180/2004, pel qual s'adopten mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

vida familiar i laboral reial decret permisos conciliació 2004

 Pares i mares

PDF