Permisos

Nou decret de permisos i llicències

DECRET 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari funcionarial que depén de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: permisos i llicències.

permisos

 Permisos i llicències

PDF

Ampliació del permís de paternitat a 6 setmanes

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l'Acord subscrit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per a l'ampliació del permís de paternitat previst en l'Acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN), de 9 de juny de 2016.

permisos paternitat llicències 6 setmanes

 Permisos i llicències

PDF

Regulació de permisos al personal candidat en les eleccions autonòmiques i municipals

ORDE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les Corts Valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors.

personal funcionari permisos eleccions autonòmiques i municipals

 Permisos i llicències

PDF

Modificació i correcció del decret 7/2008, pel qual es regulen els permisos i llicències

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2008, de la Direcció General de Personal, sobre delegació de competències (DOCV 24/04/2008)

resolució personal permisos llicències delegació de competències correcció d'errades 2008

 Permisos i llicències

PDF

Permisos i llicències al personal docent no universitari 2008

DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació (DOCV 29/01/2008).

personal docent permisos llicències decret 2008

 Permisos i llicències

PDF

Permisos i llicències al personal docent no universitari 2001.

Ordre 3 d'octubre 2001, sobre concessió de permisos i llicències al personal docent no universitari.

personal docent permisos ordre llicències 2001

 Permisos i llicències

PDF

Decret 28/2001, per què es regulen els permisos i les llicències del personal docent no universitari

Decret 28/2001, pel qual es regulen els permisos i les llicències del personal docent no universitari.

personal docent permisos llicències decret 2001

 Permisos i llicències

PDF

Conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

Reial Decret 180/2004, pel qual s'adopten mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

vida familiar i laboral reial decret permisos conciliació 2004

 Pares i mares

PDF