Personal funcionari

Regulació de permisos al personal candidat en les eleccions autonòmiques i municipals

ORDE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les Corts Valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors.

personal funcionari permisos eleccions autonòmiques i municipals

 Permisos i llicències

PDF