Pares i mares

Instruccions per als centres davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.

progenitors pares i mares no-convivència centres públics

 Pares i mares

PDF

Escolarització de l’alumnat els pares dels quals no conviuen

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga.

sparació pares i mares escolarització divorci

 Alumnat

PDF