Divorci

Escolarització de l’alumnat els pares dels quals no conviuen

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga.

sparació pares i mares escolarització divorci

 Alumnat

PDF