Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Segona reunió informativa sobre el concurs de mèrits

dimecres 22 març 2023 18:34 h

Etiquetat com a

concurs de mèrits

Professorat interí

Segona reunió informativa sobre el concurs de mèrits (actualitzat a 23 de març)

Aquest matí els sindicats s’han tornat a reunir amb la Conselleria per a tractar el barem de mèrits, tal i com havia sol·licitat STEPV.

dimecres 22 març 2023 18:28 h

Us informem dels aspectes més rellevants:

1.- Com ja hem avançat aquest matí, la Conselleria té intenció, però no pot donar garantia, de publicar el proper divendres 24 de març, el llistat definitiu d’admesos i exclosos i, simultàniament, el llistat de baremacions provisionals. Caldrà esperar a divendres a veure si han pogut complir amb la seua intenció.
2.- Les persones que queden excloses del procés podran presentar un recurs de reposició en el termini d’un mes a partir de la publicació del llistat definitiu.
3.- Les persones que han prestat serveis en FPA Primària o en el primer cicle d’ESO i participen per l’especialitat de primària obtindran la puntuació de 0,7 punts per any a l’apartat 1.1.
4.- En relació a la capacitat de tutela en els ensenyaments artístics superiros, en primer lloc s’ha revisat si les persones tenien 12 mesos de serveis prestats (Aquest 12 mesos no es descompten de l’apartat 1.1, per tant, les persones aspirants poden arribar a la baremació màxima de l’apartat 1.1, amb 10 anys de serveis prestats en l’especialitat. La formació acadèmica: màster, DEA, doctorat, s’ha reubicat a l’apartat corresponent per a baremar. Aquesta era la proposta de STEPV des del principi, la qual no van acabar de clarificar en tot el procediment, però per fi, han aclarit aquest punt.
5.- L’administració, d’ofici, ha ajustat els autobarems per tal que els mèrits presentats beneficien al màxim els aspirants.
6.- Quan en un apartat o subapartat l’aspirant ha assolit el barem màxim, no s’ha seguit afegint més puntuació. Per exemple, si en l’apartat 3.2. de Formació tinc 4 punts, quan el màxim són dos, apareixerà en el subapartat 2 punts i no 4.
7.- En el cas de persones que obtinguen plaça en diferents especialitats, hauran de manifestar en quina volen la plaça, si no es manifesten s’adjudicarà la plaça d’ofici en aquella que tinga major puntuació.
8.- Les persones que a partir d’una diplomatura i mitjançant un curs pont han obtingut una llicenciatura, havien de presentar per a la baremació de l’expedient ambós certificats acadèmics, de no fer-ho així, l’administració els baremarà 0 punts i caldrà reclamar la baremació i presentar els certificats de les dues titulacions.
9.- En les titulacions lingüístiques d’una mateixa llengua, només s’ha valorat el certificat de llengua superior.
10.- ACTUALITZAT: Les persones que han presentat una única titulació superior de música on aparega més d’una especialitat, només es computa com a un únic títol. Les persones que presenten dos o més títols superiors de música diferents es baremarà cada títol.
11.- Pel que fa les titulacions de Doctorat i Màster, s’ha valorat un únic Doctorat per aspirant, en el cas dels màster més d’un.
12.- Pel que fa la qüestió de les especialitats de Valencià / Català s’ha reconegut tot com a la mateixa especialitat, tant en el cos de professorat de secundària com en EOI, atenent la demanda d’STEPV.
13.- En relació als àmbits, s’ha valorat el servei prestat en funció de la borsa de treball que dóna l’accés a l’àmbit.
14.- Pel que fa la formació, s’han valorat els cursos sense tenir en compte la modalitat de formació, ni els períodes d’obtenció per veure si es solapen, ni la quantitat d’hores setmanals que es poden fer d’acord amb la nostra normativa.
15.- En relació a la situació que pot donar-se en les persones que obtinguen plaça a més d’un territori, tant dels que han convocat conjuntament com dels que no), les persones podran escollir la que més li interesse sense problemes. 
16.- ACTUALITZAT: Les persones que han participat per alguna de les especialitats del PTFP que passa a secundària, els serveis prestats en qualsevol dels dos cossos va a l’apartat 1.1, ara bé, en el cas que la persona participe per altres especialitats de secundària, el temps, com a PTFF computarà a l’apartat 1.3. Aquesta última qüestió ha estat acordada així per tots els territoris que han participat conjuntament en el procés del concurs de mèrits, perquè es considera que van treballar en un altre cos. Per tant, no es puntuarà en l’apartat 1.2 si no que es mantindrà en l’1.3.

Els dos punts actualitzats van generar dubtes entre el professorat, i el Sindicat ha demanat aclariments a la Conselleria, que són els que apareixen en negreta.

Etiquetat com a

concurs de mèrits

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR