Acció sindical

Què ha aconseguit amb tu el sindicat, els darrers 4 anys

En plenes eleccions sindicals com estem en el sector d’ensenyament privat concertat creiem que cal, per en primer lloc fer balanç de les principals reivindicacions que hem aconseguit i que han repercutit favorablement en els professionals del sector aquets darrers quatre anys i per altra indicar quins són els objectius que ens plantegem al llarg de curs.

STEPV

divendres 16 novembre 2018 14:02 h

Constatar que la immensa majoria del professorat de les escoles concertades fa la seva feina amb una gran professionalitat. Cal pensar que la major part del professorat entra a classe sense tenir en compte qui és el titular de l’escola a l’hora de fer la seva feina. Baix aquesta premissa, aquest professorat desenvolupa les seves tasques diàries amb la mateixa voluntat i caràcter vocacional que qualsevol altre professional de l’ensenyament, però malgrat aquest fet, les seves condicions laborals no són iguals. És una realitat innegable que un docent de l’escola concertada fa més hores lectives i cobra menys salari, si a aquest fet li sumem les retallades salarials que venen marcades pel RD de 2010 a nivell estatal i que continua aplicant-se a dia de hui d’igual manera al treballador d’aquests centres, la cosa s’agreuja. Simultàniament la LOMQE continua degradant la professió docent especialment; el finançament i els drets laborals del professorat, sense entrar en qüestions pedagògiques. Deixar clar que el sindicat ha aconseguit amb continues reivindicacions i mobilitzacions contra la LOMQE que l’actual govern central revise i modifique l’articulat de la llei.

Per altra banda la vulneració sistemàtica dels acords laborals que garantien unes condicions de treball dignes per als professionals s’ha vist reduïda a la mínima expressió. L’anterior govern central durant el seu mandat es va caracteritzar per un menyspreu absolut a la negociació col·lectiva i un incompliment sistemàtic de les condicions de treball pactades en els convenis col·lectius. El màxim exponent el tenim en la reforma laboral de 2012. Els professionals continuem patint retallades salarials que han rebaixat el seu poder adquisitiu en més del 25%, i s’han perdut gran part dels beneficis socials que tenien, s’ha de treballar molt més amb menys recursos, amb un increment sostingut de la càrrega de treball que comporta evidents conseqüències directes sobre la qualitat de l’educació.
No obstant açò des del sindicat vam pressionar a l’administració actual per revertir les retallades imposades els darrers anys per l’anterior govern.
Clar exemple és la recuperació de la paga extraordinària de Nadal de 2012 on vam cobrar un 50% en la nòmina de desembre de 2015 i a l’altre 50% a la nòmina de juliol de 2016.
Destacar la campanya que des de STEPV-Iv de privada vam encetar fa tres anys i que va propiciar que la conselleria aprovarà una resolució per fer efectiu l’abonament de les nòmines dels docents en centres concertats de FP bàsica i Dual a desembre de 2015. Al mateix temps vam pressionar perquè s’abonaren els endarreriments generats en la nòmina de juliol de les hores de desdobles en cicles formatius específics als docents afectats que portaven sense cobrar aquestes hores des de setembre de 2015. Resolució que determina els mòduls susceptibles de desdoblaments en cicles formatius de grau mitjà i superior. STEPV-Iv va insistir des del principi de la legislatura del nou govern en la necessitat de negociar aquesta normativa que regula les hores de desdoblaments en aquelles famílies que estan per damunt de la ràtio mínima.
https://stepv.intersindical.org/noticies/article/conselleria_regulara_els_desdoblaments_en_els_cicles_formatius
Per altra banda, arribats el moment de la negociació de l’Ordre del PAM en l’àmbit de la Comissió de Seguiment, el sindicat va aconseguir a través d’un informe que li vam lliurar en reunió al Director de Política Educativa, la necessitat de la regulació en l’Ordre del programa PMAR de 3r de la ESO i del programa PR4 aula de reforç per a atendre a alumnat amb NEE en els centres concertats. Evitàrem d’aquesta manera, la pèrdua de 1.800 hores que ja estaven concertades en els programes de diversificació curricular per l’entrada de la normativa LOMQE que afectava a 2n cicle de la ESO. Evitant d’aquesta manera reduccions de jornada forçoses o en els pitjor dels casos la pèrdua de llocs de treball en el sector.
https://stepv.intersindical.org/noticies/article/stepv_participa_en_la_reunio_de_la_comissio_de_seguiment_de_concertada_sobr
Hem aconseguit revertir unitats que havien sigut suprimides en alguns centres tant en l’arranjament de curs 2017/18 com en el d’enguany, en total 8 unitats. Hem pogut salvar llocs de treball que perillaven, evitant acomiadaments i reduccions de jornada forçoses.
Abans de la finalització del curs 2016, i en reunió bilateral amb la conselleria, el sindicat va proposar negociar dos eixos que han marcat la nostra acció sindical i les reivindicacions dels darrers 3 anys. Un és la reactivació de la borsa de centres en crisi, que portava 5 anys aturada per la inoperància i poca voluntat de diàleg de l’anterior govern i patronals. La conselleria es va comprometre aleshores a convocar-nos abans d’arribar agost de 2016 per tal de donar solució a aquesta problemàtica i després de sis mesos de negociacions entre sindicats patronals i administració, STEPV de concertada signa el 13 de març de 2017 en reunió comissió de seguiment l’addenda de recol·locació. Per al sindicat sempre ha sigut una prioritat l’addenda, entenent necessari i urgent la negociació i actualització d’aquesta qüestió que afecta directament als llocs de treball dels professionals del sector. https://stepv.intersindical.org/index.php/noticies/article/stepv_signa_laddenda_sobre_recollocacio
L’altra reivindicació primordial per al sindicat ha sigut la desjudicialització de la paga d’antiguitat (paga de 25 anys). El sindicat ja va explicar en el seu moment en reunió a l’administració que una de les solucions seria poder contemplar un augment en la partida variable de cara el pròxims pressupostos. Deixaríem doncs de passar per tot el procés judicial que s’ajorna en el temps i trobem del tot innecessari fer passar als treballadors en pagament delegat, ja que a la fi conselleria acaba pagant i a més assumint les costes i els interessos de cada procés judicial. Aquest eix reivindicatiu ha sigut una costant del sindicat i arran la nostra persistència l’administració va acceptar la proposta d’STEPV-Iv per poder negociar-ho i regular-ho en l’Ordre d’Admissió de Concerts i Pagament Delegat recentment desbloquejada per la conselleria d’Hisenda.
A més STEPV ha insistit en la necessitat de fixar un calendari de reunions de Comissió de Seguiment per tractar la resta de punts de l’Acord del 96 d’Implantació de la Reforma Educativa en centres concertats. Aquestes reivindicacions les hem recopilades aquets curs en una campanya,“JaToca” que vam encetar a principis de gener per poder explicar en els centres i a la nostra afiliació els temes pendents que s’han de tractar en les distintes reunions del sector i que per al sindicat són de vital importància arribar a acords favorables per al treballador en pròximes reunions, com són:

 • La negociació de les plantilles que s’han d’actualitzar d’acord en la realitat actual dels centres i que portem des de l’addenda del 2007 sense cap increment.
 • La negociació de com i quina formació és més apropiada pel professorat dels nostres centres atenent a les seves necessitats i inquietuds.
 • Continuar en la campanya de desjudicialització de la paga 25 anys (paga antiguitat).
 • Millora de les condicions laborals i salarials del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i dels professionals dels centres d’Educació Especial.
 • https://stepv.intersindical.org/noticies/article/el_sindicat_exigeix_millores_en_lensenyament_privat_concertat
 • Manteniment de la jubilació parcial en les condicions dels acords de 2013.
 • Cobrament de totes les substitucions des del primer dia sense vulnerar el conveni col·lectiu VI de concertada. Hem insistit en reunions de comissió de seguiment per fer efectiu un acord amb l’administració i patronals que faça possible acabar amb les retallades en el pagament de les substitucions, (contractes d’interinatge). Així com arribar també a un acord per solucionar el problema del NO abonament de la nòmina fins que no passen 112 dies quan el substitut/a esta cobrint una substitució d’un mestre/a generalista en l’etapa de primària. https://stepv.intersindical.org/noticies/article/stepv_es_reuneix_amb_la_cap_de_serveis_de_centres_concertats
 • Recuperar el poder adquisitiu dels professionals dels centres concertats que vam patir igualment les retallades dels RD de Zapatero (5%) i posteriorment de RD dèficit públic de 2012 de Rajoy.
 • Homologació retributiva- complement de formació, sexennis- amb la xarxa pública: “a igual treball, igual salari”.
 • Reducció en totes les etapes educatives de la jornada lectiva. Passar de 25 hores lectives a 23.
 • Millora de les condicions laborals en tots els convenis col·lectius amb la finalitat d’apropar-nos a les condicions del conveni de concertada.
 • Recentment a nivell Confederal els STEs van registrar tant en el Ministeri de Treball com en el Ministeri d’Educació de Madrid una carta adreçada a la Ministra Isabel Celaá demanant que el sector d’educació de centres concertats, tant si són escoletes privades concertades, centres d’Educació Especial, com centres ordinaris concertats privats, entren en la revisió dels contractes de relleu i jubilacions que ha anunciat el govern que pretén fer dintre de les negociacions de jubilacions de pacte de Toledo. Carta que està penjada a la nostra web d’ensenyament privat concertat, enllacem la notícia per a més informació: https://stepv.intersindical.org/noticies/article/stepv_reclama_el_manteniment_de_les_actuals_condicions_del_contracte_de_relleu_en_ensenyament_privat_concertat.

Cal recordar que els acords col·lectius d’empresa que permetien a totes les treballadores i treballadors de les empreses que s’hi havien acollit a unes condicions molt més favorables que l’anterior llei de pensions, va ser una mesura que inicià i promogué l’STEPV-Iv per tots els centres concertats abans de l’entrada en vigor de l’actual reforma de pensions del 15 de març de 2013, siguent desqualificats de manera injusta per la resta de sindicats del sector.
Aquestes i moltes més reivindicacions que trobaràs a la nostra pàgina web d’ensenyament privat.
Us enllacem la guia d’inici de curs 2018/19 d’Ensenyament Privat i el programa electoral de STEPV –Iv Ensenyament Privat en les dues versions:
https://intersindical.org/stepv/allioli/guiaPRIVADA2018_19.pdf
https://intersindical.org/stepv/allioli/privada-prog-elec-2018-web.pdf
https://intersindical.org/stepv/allioli/privada-prog-elec-2018-CS.pdf

Esperem seguir avançant AMB TU en els objectius que ens queden per aconseguir, i sols serà possible avançar cap unes condicions laborals i salarials més justes en el sector si ens dones suport en les eleccions al teu centre, confiant el teu vot a STEPV-Iv Ensenyament Privat Concertat.
STEPV-Iv AMB TU

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR