Sistemes de protecció

L’INVASSAT entrebanca les tasques d’un delegat de prevenció de STEPV

Se li denega el permís per acudir a les avaluacions als centres docents

dimecres 20 abril 2016 18:13 h

L’INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball) està realitzant avaluacions de riscos en els centres educatius. Recordem que l’INVASSAT és un organisme autònom de caràcter administratiu en matèria de prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

STEPV ha traslladat aquesta irregularitat a la Conselleria d’Educació, per tal de prendre mesures en cas que es torne a repetir

A aquestes avaluacions de riscos en centres educatius és preceptiu la presència de delegats de prevenció nomenats pels sindicats en els comités de seguretat i salut laboral docent, d’acord amb el decret 123/2001, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals. I d’acord amb el mateix decret, els sindicats de l’àmbit docent poden nomenar una quota de delegats que no siguen necessàriament docents.
Aquesta és la situació d’un delegat de STEPV en el Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent de València, que té el seu lloc de treball justament a l’INVASSAT. Doncs bé, a aquest delegat se li ha denegat el permís per acudir a aquestes avaluacions de riscos en els centres educatius amb l’argument que no està suficientment acreditat que siga delegat de prevenció. A més, se li denegava el permís per no ser docent.
Aquestes afirmacions no s’ajusten a la normativa vigent, ja que el delegat en qüestió té tots els papers en regla i ha estat nomenat com a delegat el 20 de gener de 2016, amb la ratificació del Director Territorial d’Educació de València, Santiago Estañan. A més, no és necessari que tot el comité de seguretat i salut laboral estiga constituït per docents, només és necessari en un 75%, com diu el decret 123/2001.
D’aquesta manera, s’està entrebancant greument una de les funcions previstes en l’esmentat decret dels delegats de prevenció, com l’article 5, apartat 2 a), 3 i 4, que diu:

Facultades: asimismo, y de conformidad con lo previsto en el punto 2 del artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son facultades de los delegados de Prevención:
  a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones, de carácter preventivo, del medio ambiente de trabajo, así como, y en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo, para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

STEPV ja ha traslladat aquesta irregularitat a la Conselleria d’Educació, per tal de prendre mesures en cas que es torne a repetir aquesta situació. Igualment, el Sindicat també prendrà les mesures oportunes si es torna a repetir aquesta situació d’entrebancar greument les funcions dels delegats de prevenció del Sindicat.

 


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR