Jornada Continuada

Calendari definitiu del procés sol·licitud de la jornada contínua per al curs 2017/18

A cinc dies de finalitzar el termini presentació projectes de jornada contínua, la Conselleria ha publicat una correcció d’errades de la Resolució de 14 de desembre de 2016 que aclaria diferents aspectes de l’Ordre 25/2016 pel qual s’establia la norma marc que regula la jornada contínua per primera vegada al País Valencià.

STEPV

dilluns 23 gener 2017 12:55 h

Per aclarir el calendari definitiu del procés, us facilitem un resum i el recull normatiu on està tot regulat:

- 27 de gener últim dia entrega sol·licitud (annex I) per part dels centres, amb tota la documentació requerida, a la direcció territorial corresponent, en paper i per correu electrònic.
Alacant: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
València: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
Castelló: inspeccio-cst@.gva.es
- Fins el 15 de març  remissió als centres dels informes de la Direcció General de Política Educativa, per a procedir, si és el cas, a la consulta a les famílies.
- 4 d’abril: consulta a les famílies (annexos IX i X)
- 5 d’abril: remissió dels resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies sobre l’adopció del pla específic d’organització de la jornada escolar a la Direcció General de Política Educativa (annex X).
- Abans de l’inici del període d’admissió dels alumnes: la Direcció General de Política Educativa enviarà, si és procedent, l’autorització als centres.

Per a fixar les dates de la constitució de la comissió de coordinació del procés, de la publicació dels censos provisional i definitiu, del sorteig dels pares, mares o tutors dels alumnes que formaran part de la mesa de votació, de la constitució de la mesa de votació i la posada a la disposició de les famílies de les paperetes de votació, caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat 7 de l’article 8 de l’Ordre 25/2016, de 13 de juny:
ARTICLE 8.7. Calendari per a la votació de les famílies
a) La comissió de coordinació del procés es constituirà en un termini no superior a cinc dies lectius a partir de l’informe emés per la direcció general competent. El mateix dia de la seua constitució, la comissió de coordinació del procés fixarà la data, lloc i horari per a dur a terme la votació i aprovarà el cens provisional, que haurà de publicar-se en el tauler d’anuncis del centre l’endemà de la seua aprovació.
b) Contra el cens provisional es podran presentar reclamacions davant de la comissió de coordinació del procés dins dels dos dies lectius següents a la seua publicació. Aquestes reclamacions hauran de ser resoltes el dia lectiu següent i a continuació es procedirà a publicar el cens definitiu.
c) Una vegada publicat el cens definitiu, i en un termini no superior a tres dies lectius, la comissió de coordinació del procés procedirà a dur a terme el sorteig públic per a designar els dos pares, mares o tutors d’alumnes que formaran part de la mesa de votació, així com els suplents d’aquests.
d) El text de la consulta que figurarà en la papereta de votació serà el que s’indica en l’annex IX. La papereta haurà d’estar a disposició de les famílies en un termini no superior a deu dies naturals des de la constitució de la comissió de coordinació.
e) La consulta tindrà lloc dins dels trenta dies naturals comptats des de la constitució de la comissió de coordinació del procés.
f) El dia de la consulta, abans de l’hora fixada per la comissió de coordinació del procés per a l’inici de les votacions i en el lloc determinat per a l’acte, procedirà a constituir-se la mesa de votació.
g) Contra les decisions de la mesa de votació, es podran presentar reclamacions, dins dels dos dies lectius següents davant de la comissió de coordinació del procés, que resoldrà en el termini d’un dia lectiu.

Recull normatiu
ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana. (DOGV 15/6/2016)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s’estableix el calendari previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol•licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-18 (DOGV 21/12/16)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s’estableix el calendari previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol•licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-18

 


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR