DOGV Capçaleres

DOGV del 18 gener 2021

DOGV de 18/01/2021, Núm 8999

II. AUTORITATS I PERSONAL
  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 99/2020, de 29 d’octubre de 2020. [2021/251]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex, per canvi de titularitat. [2021/231]