DOGV Capçaleres

DOGV del 28 març 2019

DOGV de 28/3/2019, Núm 8516

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil Giorgeta, de València.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província de Castelló.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la directora territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província d’Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província de València.