DOGV Capçaleres

DOGV del 25 març 2019

DOGV de 25/3/2019, Núm 8513

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Fabulinos Ribalta, de Castelló de la Plana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Escuelas Pías, de València.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de revocació de l’autorització administrativa del centre docent estranger Valencia Montessori School.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats, al centre docent privat d’Educació Infantil Sagrada Familia, codi 46005961 de l’Olleria.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de revocació de l’autorització per la no-adaptació al Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, del centre privat pàrvuls Chiccos, de Castelló de la Plana, amb el codi 12004035.