DOGV Capçaleres

DOGV del 27 març 2019

DOGV de 27/3/2019, Núm 8515

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 8/2019, de 7 de març, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els vocals dels consells socials en representació de les organitzacions empresarials en les universitats públiques valencianes: Universitat de València - Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 9/2019, de 7 de març, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals del Consell Social de la Universitat d’Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 10/2019, de 7 de març, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 11/2019, de 7 de març, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 12/2019, de 7 de març, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals del Consell Social de la Universitat Politècnica de València.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 13/2019, de 7 de març, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals del Consell Social de la Universitat de València. [2019/2420]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d’investigació i d’estudis en l’àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2019.