DOGV Capçaleres

DOGV del 13 març 2019

DOGV de 13/3/2019, Núm 8505

I. DISPOSICIONS GENERALS

Cap de l’Estat
LLEI ORGÀNICA 3/2019, de 12 de març, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en matèria de participació de la Generalitat Valenciana en les decisions sobre inversió de l’Estat en la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 95/2018, de 30 de novembre de 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 96/2018, de 30 de novembre de 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 97/2018, de 30 de novembre de 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 99/2018, de 30 de novembre de 2018.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019.