Lleis orgàniques

LLEI 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.

LLEI 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.

canvi climàtic

PDF

LOMLOE: Llei orgànica d’educació

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

reforma educativa lomloe llei orgànica boe 2020

PDF

RD d’ampliació del calendari d’implantació de la LOMQE

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

revàlides primària lomqe eso calendari batxillerat

PDF

LOMCE: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (BOE)

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

wert lomqe llei orgànica boe

PDF

Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa

Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, aprovada pel Congrés dels Diputats el 28 de novembre de 2013.

reforma educativa polítiques educatives mnisteri d'educació lomqe llei wert ensenyament 2013

PDF

LOE. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 106, 04/05/2006)

LOE. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 106, 04/05/2006)

normativa general normativa comuna loe llei boe 2006

PDF

30 de març de 2005, avantprojecte de la llei orgànica d’educació (LOE)

30 de març de 2005, avantprojecte de la llei orgànica d'educació (LOE)

loe avantprojecte 2005

PDF

Llei orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).

Llei orgànica 6/2001 d'Universitats (LOU).

universitats lou llei 2001

PDF

Correcció d’errors del RD 827/2003, per què  s’estableix el calendari d’aplicació de la LOCE

Correcció d'errors del Reial Decret 827/2003, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la LOCE.

reial decret loce correcció d'errades 2003

PDF

Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l’educació (LOCE)

Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l'educació (LOCE)

loce llei 2002

PDF

LOPEGCE

LOPEGCE

lopegce

PDF

Llei 1/1990, llei d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

Llei 1/1990, llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

logse llei 1990

PDF

Llei orgànica reguladora del dret a l’educació (LODE).

Llei orgànica reguladora del dret a l'educació (LODE).

lode llei educació dret

PDF

Llei 14/1970, llei general d’educació.

Llei 14/1970, llei general d'educació.

llei general educació 1970

PDF