Generalitat

Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024

LLEI 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024. [CAPÍTOL II Gestió dels pressupostos docents no universitaris. Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris. Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris.]

pressupostos llei generalitat 2024

 Conselleria d’Educació

PDF

DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

presidència generalitat estructura orgànica

 Conselleria d’Educació

PDF

Mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives

DECRET 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV 14/10/2010).

simplificació generalitat decret càrregues administratives administració 2010

 Administració

PDF