Loce

Correcció d’errors del RD 827/2003, per què  s’estableix el calendari d’aplicació de la LOCE

Correcció d'errors del Reial Decret 827/2003, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la LOCE.

reial decret loce correcció d'errades 2003

 Lleis orgàniques

PDF

Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l’educació (LOCE)

Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l'educació (LOCE)

loce llei 2002

 Lleis orgàniques

PDF