Resolucions provisionals de les Comissions de Serveis

20 / 07 / 2015

 


Participació telemàtica fins les 23:59 hores del 19 de juny

15 / 06 / 2015

Enllaços a les peticions:
MESTRES
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ENSENYANÇA SECUNDÀRIA
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ESCOLES D’IDIOMES
CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


Comissions de servei: publicades les resolucions de la convocatòria de les comissions de 2015/16

01 / 04 / 2015

Consulta les resolucions:

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 al 24 d’abril, ambdós inclosos.


Comissions de serveis provisionals en tots els cossos

18 / 07 / 2014

Reclamacions telemàtiques: des de les 00:00 hores del 19 de juliol de 2014 fins a les 23:59 hores del 21 de juliol de 2014.


Llistat recursos de reposició de comissions de servei del cos de Mestres

20 / 09 / 2013

Consulta ací la llista


Resolució definitiva de les comissions de serveis

25 / 07 / 2013

Cos de mestres
Cossos de secundària
Es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació (fins 26 d’agost)
En l’espai de l’afiliació disposareu en breu de models de recurs.


Llistats definitius de comissions de serveis

25 / 07 / 2013

Mestres

Web de Conselleria
Resolució
Llistats definitius

Secundària i resta de cossos

Resolució
Llista definitiva


STEPV desmenteix que hagen denegat comissions de serveis a qui haja fet vaga

24 / 07 / 2013

STEPV vol desmentir la informació que ha publicat algun sindicat en els mitjans de comunicació sobre la denegació de comissions de serveis a professorat que ha participat en vagues i mobilitzacions darrerament. El sindicat ha pogut comprovar com persones que han participat activament en les darreres vagues i mobilitzacions convocades han obtingut la comissió de serveis amb total normalitat.
STEPV no entén per què algun sindicat crea confusió en aquest tema i participa amb les seues declaracions de la desmobilització del professorat, quan no és cert. En tot cas, si algun docent sospita que no li han donat la comissió de serveis per aquest motiu l’animem a posar-se en contacte amb STEPV per dur el cas a conselleria i aclarir-ho.


Llistats provisionals de les comissions de servei de tots el cossos

22 / 07 / 2013

Cos de mestres

Web de la Conselleria
Resolució
Llistat provisional
Reclamacions telemàtiques: des de les 00:00 hores del 23 de juliol de 2013 fins a les 23:59 hores del 24 de juliol de 2013.
La reclamació telemàtica es presentarà a través del següent enllaç, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:
MESTRES

Secundària i altres cossos

Web de la Conselleria
Resolució
Llista provisional
Reclamacions telemàtiques: des de les 00:00 hores del 23 de juliol de 2013 fins a les 23:59 hores del 24 de juliol de 2013.
La reclamació telemàtica es presentarà a través dels següents enllaços, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ENSENYANÇA SECUNDÀRIA
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ESCOLES D’IDIOMES
CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


Correcció d’errades de la de la convocatòria de les comissions de servei

30 / 05 / 2013

Cos de mestres
Secundària i resta de cossos


Guia petició telemàtica de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF