Llistat recursos de reposició de comissions de servei del cos de Mestres

20 / 09 / 2013

Consulta ací la llista


Resolució definitiva de les comissions de serveis

25 / 07 / 2013

Cos de mestres
Cossos de secundària
Es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació (fins 26 d’agost)
En l’espai de l’afiliació disposareu en breu de models de recurs.


Llistats definitius de comissions de serveis

25 / 07 / 2013

Mestres

Web de Conselleria
Resolució
Llistats definitius

Secundària i resta de cossos

Resolució
Llista definitiva


STEPV desmenteix que hagen denegat comissions de serveis a qui haja fet vaga

24 / 07 / 2013

STEPV vol desmentir la informació que ha publicat algun sindicat en els mitjans de comunicació sobre la denegació de comissions de serveis a professorat que ha participat en vagues i mobilitzacions darrerament. El sindicat ha pogut comprovar com persones que han participat activament en les darreres vagues i mobilitzacions convocades han obtingut la comissió de serveis amb total normalitat.
STEPV no entén per què algun sindicat crea confusió en aquest tema i participa amb les seues declaracions de la desmobilització del professorat, quan no és cert. En tot cas, si algun docent sospita que no li han donat la comissió de serveis per aquest motiu l’animem a posar-se en contacte amb STEPV per dur el cas a conselleria i aclarir-ho.


Llistats provisionals de les comissions de servei de tots el cossos

22 / 07 / 2013

Cos de mestres

Web de la Conselleria
Resolució
Llistat provisional
Reclamacions telemàtiques: des de les 00:00 hores del 23 de juliol de 2013 fins a les 23:59 hores del 24 de juliol de 2013.
La reclamació telemàtica es presentarà a través del següent enllaç, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:
MESTRES

Secundària i altres cossos

Web de la Conselleria
Resolució
Llista provisional
Reclamacions telemàtiques: des de les 00:00 hores del 23 de juliol de 2013 fins a les 23:59 hores del 24 de juliol de 2013.
La reclamació telemàtica es presentarà a través dels següents enllaços, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ENSENYANÇA SECUNDÀRIA
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ESCOLES D’IDIOMES
CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


Correcció d’errades de la de la convocatòria de les comissions de servei

30 / 05 / 2013

Cos de mestres
Secundària i resta de cossos


Assemblees Comissions de Serveis dilluns 20 de maig

17 / 05 / 2013

Vine a les assemblees informatives, dilluns 20 de maig:
- Alacant, seu del sindicat (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12), 18h
- València, seu del sindicat (Juan de Mena, 18), 17:30h
- Castelló, seu del sindicat (Marqués de Valverde, 8), 18h


Publicades en DOCV les convocatòries de les comissions de serveis

29 / 04 / 2013

Sol·licituds de participació: del 20 al 23 de maig, ambdós inclosos
Anunci de participació (per qui participa des d’altres autonomies): del 15 al 17 de maig, ambdós inclosos
Peticions telemàtiques: del 3 al 7 de juny
Prèviament informarem del procediment
Consulta les convocatòries:
- Mestres: convocatòria DOCV
- Secundària i resta de cossos: convocatòria DOCV


Informacions i novetats sobre les Comissions de Servei

25 / 04 / 2013

Una volta ha passat l’esborrany per Mesa Sectorial el dimecres 24 d’abril, passem a confirmar-vos les informacions següents:

Els terminis exactes de presentació de les sol·licituds i la documentació justificativa dels motius al·legats encara no estan determinats, ja que depenen de la publicació de la resolució definitiva del Concurs General de Trasllats. Aquesta resolució està prevista, en principi, per a les dates següents:

  1. Cos de Mestres: 14 de maig
  2. Cossos de Secundària, FP, i ERE: 14 de maig

Depenent d’aquesta publicacio, s’habilitaran tres dies hàbils per entregar la sol·licitud i la documentació acreditativa dels motius.

Termini de petició telemàtica per a tots es cossos: del 3 al 7 de juny.

Prèviament a la sol·licitud i en la mateixa línia que en la convocatòria del curs passat, les persones que tenen destinació definitiva en una altra comunitat autònoma, han de presentar un anunci de participació:

  1. Cos de Mestres: del 8 al 10 de maig
  2. Cossos de Secundària, FP, i ERE: del 15 al 17 de maig

Com a novetat, enguany les comissions de servei dels centres experimentals plurilingües d’infantil i primària estan incloses en aquesta convocatòria i no tindran una convocatòria específica diferent.


Llistat definitiu comissions de servici en centres plurilingües

28 / 09 / 2012

Llistat definitiu comissions de servici en centres plurilingües


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF