Atenció: Dimecres 27 de juliol es publicaran les comissions definitives

26 / 07 / 2016

La Conselleria d’Educació ha informat que després de revisar totes les reclamacions publicarà demà, dimecres 27 de juliol, les comissions de serveis definitives, previsiblement al final de matí.


Adjudicació provisional cos de mestres, secundària i resta de cossos

22 / 07 / 2016

Consulta ací l’adjudicació provisional:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos
Termini reclamacions telemàtiques: des de les 00:00h del dissabte 23 de juliol fins a les 14h del dilluns 25 (no es poden aportar documents addicionals als que ja es van lliurar en la sol·licitud. Entreu als enllaços anteriors per accedir a l’enllaç de les reclamacions, si s’escau.


Llocs específics: publicades les adjudicacions de les comissions de serveis

22 / 07 / 2016

Consulta ací les adjudicacions als llocs específics
Termini de presentació de recursos de reposició: fins el 22 d’agost.

 


CORRECCIÓ d’errades comissions de serveis específiques

24 / 06 / 2016

On diu:
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el
termini de cinc dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes»;

Ha de dir:
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el
termini de tres dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes».

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats especifiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d’Educació Secundària en els centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d’especial dificultat.


Baremació de la fase 1 i instruccions de la fase 2 per a cobrir els llocs del CEED

20 / 06 / 2016

Consulta ací la informació:
Baremació de la fase 1 i instruccions de la fase 2 per a cobrir els llocs del Centre Específic d’Educació a Distància (CEED).


Admesos i exclosos per al Centre de Residències del CE de Xest i del CIPFP Costa de Azahar

20 / 06 / 2016

Consulta ací la llista:
http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/puestos-especificos”>Llistats provisionals d’admesos i exclosos per a cobrir els llocs del Centre de Residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló.


CORRECCIÓ d’errades comissions de serveis específiques

05 / 06 / 2016

Consulta ací la correcció

1. En l’apartat D, Centres de formació de persones adultes en establiments penitenciaris, subapartat 1.b, pàgina 12719, i per al Centre
Secció d’Educació Secundària núm. 1 de Picassent, a continuació de les especialitats del cos de professors d’Ensenyament Secundari ha d’afegir-se:
«Cos de professors tècnics de Formació Professional
Codi especialitat
345 Operacions d’equip de producció agrària
347 Perruqueria».
2. En l’apartat J, Llocs catalogats d’especial dificultat en centres d’Educació Secundària, així com els llocs d’acció compensatòria catalogats en els centres d’acció educativa singular (CAES), subapartat 1 (pàgina 12730) han d’afegir-se els centres següents:
«CEIP Blasco Ibáñez d’Algemesí
IES Veles e Vents (Torrent)
IES Bovalar (Castelló de la Plana)»


Assemblees informatives sobre les comissions de serveis específiques

27 / 05 / 2016


Alacant, dimarts 31 de maig, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 17:30 h.
Alcoi, dimecres 1 de juny, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 19 h.
Algorfa, dimecres 1 de juny, CEIP Cervantes, 17:30 h.
Dénia, dimecres 1 de juny, IES Maria Ibars, 19 h.
Elx, dimarts 31 de maig, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121), 18 h.
Novelda, dimecres 1 juny, CEIP Sanchez Albornoz, 17:30 h.
Castelló, dilluns 30 de maig, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8), 18 h.
La Vall d'Uixó, dimarts 31 de maig, Seu de l'OSUT (Carrer Almenara, 11 baix), 18h.
Alzira, dimecres 1 de juny, Seu STEPV (Luis Suñer, 28-16), 17.30h
Gandia, dijous 2 de juny, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r), 17:30h.
Ontinyent, dilluns 30 de maig, CEIP Martínez Valls, 17:30h.
Port de Sagunt, dimarts 31 de juny, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30 h.
València, dimecres 1 de juny, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix), 18h.
Xàtiva, dimarts 31 de maig, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n), 17:30h.

Comissions de serveis: convocatòria específica de llocs de dificultat especial i altres llocs

25 / 05 / 2016

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d’Educació Secundària dels centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional «Costa de Azahar» de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d’especial dificultat.


Assemblees informatives sobre les Comissions de Serveis

13 / 05 / 2016

Alacant, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 18:30h.
Alcoi, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h.
Elx, dimarts 17 de maig, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121), 18h.
Petrer, dimarts 17 de maig, IES Azorín, 17:30h.
Dénia, dimecres 18 de maig, IES Maria Ibars, 17:30h.
Benidorm, dimarts 17 de maig, IES Beatriu Fajardo, 17:30h.
Torrevella, dimecres 18 de maig, IES Mare Nostrum, 17:30h.
Castelló, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8), 18h.
La Vall d’Uixó, dimecres 18 de maig, Seu de l’OSUT. Carrer Almenara, 11 baix. 18’30h
Port de Sagunt, dimarts 17 de maig, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30h.
Gandia, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r), 17h.
Xàtiva, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n), 17:30h.
Ontinyent, dimecres 18 de maig, CEIP Martínez Valls, 17:30h.
València, dijous 19 de maig, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix), 18h.
Alzira, dijous 19 de maig, Seu STEPV (Luis Suñer, 28-16), 18h


Guia petició telemàtica de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF