Convocatòria de les comissions de servei 2016

13 / 05 / 2016


Resolucions als recursos de comissions de serveis

11 / 12 / 2015

Cos de mestres
Resolució per la qual es resol els recursos presentats a les resolucions de dates 24 de juliol i 7 de setembre, per la qual es concedixen comissions de servici per al curs 2015/2016 als funcionaris del cos de Mestres

Secundària i resta de cossos
Resolució per la qual es resol els recursos presentats a les resolucions de dates 24 de juliol i 7 de setembre, per la qual es concedixen comissions de servici per al curs 2015/2016 als funcionaris dels cossos de Catedràtics i Professors d’Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escola Oficial d’Idiomes, i Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny

 


Resolució definitiva de comissions de servei de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques

07 / 09 / 2015

Consulta ací la llista


Les comissions de serveis de conservatoris es publicaran dilluns 7 de setembre

04 / 09 / 2015


Conservatoris Superiors de Música i Dansa: novetats Comissions de Serveis

29 / 08 / 2015

La Conselleria d’Educació té previst publicar avui divendres 28 d’agost les Comissions de Serveis en els Conservatoris Superiors de Música i Dansa.
Hi haurà tres dies per a presentar reclamacions.
Quan es resolguen definitivament les Comissions de Serveis, s’adjudicaran les places per a professorat interí. Aquestes adjudicacions seran amb posterioritat a les previstes per als cossos de mestres, secundària, PTFP, etc., que seran el 7 i 8 de setembre.


Resolució provisional de les comissions de serveis de música i arts escèniques

29 / 08 / 2015

Resolució provisional de les comissions de serveis del funcionariat del cos de catedràtics i professorat de música i arts escènics
Reclamacions telemàtiques: des de les 00:00 hores del 29 d’agost de 2015 fins a les 23:59 hores del 31 d’agost de 2015

La reclamació telemàtica es presentarà a través dels següents enllaços, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:


Assemblea sobre la situació en els ensenyaments artístics

26 / 07 / 2015

STEPV convoca assemblea per a informar sobre la situació en els ensenyaments artístics després de la decisió de Conselleria sobre les comissions de serveis.

Dimecres 29 de juliol a les 12h a la seu de STEPV a València (Juan de Mena, 18-baix)


Publicades les resolucions definitives de les Comissions de Serveis

25 / 07 / 2015

Consulteu les comissions de serveis adjudicades ací:
Mestres
Secundària i altres cossos

Cal recordar que contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació. L’administració revisa els recursos de reposició i al llarg de setembre publica un altre llistat de concessió de comissions de servei.
Com sempre, teniu a la vostra disposició els serveis jurídics del Sindicat per interposar el recurs de reposició.


URGENT: COMISSIONS SERVEIS CONSERVATORIS SUPERIORS

24 / 07 / 2015

Aquesta vesprada la Conselleria d’Educació s’ha posat en contacte amb STEPV per informar sobre la decisió respecte a les comissions de serveis en els Conservatoris Superiors de Música i Dansa.

La decisió ha estat, després d’una reunió amb representants de l’Associació de Catedràtics Interins, de concedir només les comissions de serveis per a places contemplades en l’Annex IV del Real Decreto 427/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas superiores de Música y de Danza.
És a dir, per a les matèries que pot impartir el Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques: Llenguatges i Tècniques de la Música i Formació Instrumental Complementària en el cas de Música. I Tècniques de la dansa i el moviment i Música i llenguatges sonors aplicats a la dansa (i altres a determinar per l’administració) en el cas de Dansa.
La Conselleria revisarà a partir de dilluns una a una les peticions de comissions de serveis per a determinar a qui la concediran, d’acord amb els requisits de l’Annex IV.

Implicacions

    Les places que fins ara s’atorgaven en comissió de serveis al professorat del cos de professors i que ara no s’adjudicaran s’acumularan a les vacants per a professorat interí del cos de catedràtics.
    Les persones a qui finalment els deneguen la comissió de serveis hauran de tornar als conservatoris professionals on tinguen la destinació definitiva. Eixes places s’eliminaran de l’oferta de vacants per al professorat interí que fins ara les cobria.

La Conselleria intentarà que les vacants per a professorat interí que es generen durant tot aquest procés s’oferten en les adjudicacions del 31 de juliol. En cas contrari, s’adjudicarien a setembre.
STEPV ha preguntat en quina situació queden els directors del cos del professors que estan en comissió de serveis en centres d’ensenyaments superiors. La Conselleria tindrà en consideració aquests casos, sempre i quan complisquen la normativa.
D’altra banda, el Sindicat ha demanat que la resta dels ensenyaments artístics no afectats per aquesta qüestió (les escoles d’art i superior de disseny, per exemple) es desvinculen i s’adjudiquen les comissions de serveis i les vacants per al professorat interí en les adjudicacions del 31 de juliol. La resposta de conselleria ha estat que ja s’ha encarregat aquesta desvinculació perquè les adjudicacions en aquests casos es realitzen amb normalitat.

 

 


Més informació sobre les comissions de serveis en ensenyaments artístics

21 / 07 / 2015

Arran de la demanda presentada contra les comissions de serveis en els conservatoris superiors de música, la Conselleria ha paralitzat l’adjudicació d’aquestes en tots els ensenyaments artístics. STEPV ho va plantejar en la Mesa Sectorial i la resposta de l’administració va ser que tenien prevista una reunió amb l’advocacia de la Generalitat per a resoldre el tema i prendre una decisió. Aquesta reunió és avui, 23 de juliol, i convocaran als sindicats per a informar del resultat.

De la resolució d’aquestes comissions de serveis depén també l’adjudicació de professorat provisional i interí, ja que si decideixen no donar cap comissió de serveis en els conservatoris superiors, aquest professorat retornaria als conservatoris professionals i afectaria la plantilla d’interins que estan substituint-los.
El Sindicat va plantejar que els ensenyaments no afectats per aquesta situació, com les Escoles d’Art i Superior de Disseny, no veieren paralitzat el procés per a no perjudicar els processos d’adjudicació de les comissions de serveis i del professorat interí. La Conselleria està estudiant aquesta proposta també.


Guia petició telemàtica de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF