INTERÍ, INTERINA!
Encerta el teu vot

Portes molts anys treballant? T'has incorporat recentment? Penses que no hi ha més eixida que la individual? T'interessa llegir aquesta carta

Quasi 16.000 interines i interins treballen en l'ensenyament públic valencià. Algunes de fa molts anys, altres de recent incorporació. De sempre, una part de la docència ha comptat amb persones que han treballat en precari. De sempre, també, hi ha hagut intervencions que han buscat enfrontar el col·lectiu segons el lloc que s'ocupa en llistes, l'antiguitat, l'edat, les especialitats en què treballen...

En molts llocs de l'estat, eixa política d'enfrontaments ha tingut al llarg dels anys efectes desastrosos sobre el professorat interí, amb contínues rebaremacions (en ocasions anuals), manca de drets, pèrdues de treball...

El País Valencià és quasi l’únic territori de l'estat en què això no ha passat mai, si exceptuem el desafortunat "acord de 2013" que trencava una ordenació estable, garantista i històrica, i que va ser tombat pels tribu- nals a instàncies de STEPV.

Moltes vegades es diu que "STEPV només defensa els interins antics" o a l'inrevés, que "STEPV no defensa suficientment els interins que porten molts anys i ho fa dels nous". I és que en un col·lectiu tan gran hi ha moltes expectatives, però una sola realitat: o som capaços de lluitar "per un sistema d'ordenació de les borses equilibrat i objectiu, per una estabilitat amb garanties i per un accés que responga a la realitat actual i no jugue a enfrontar gent amb serveis amb gent sense serveis" o allò que "se salve qui puga" ens farà retrocedir anys en unes condicions de treball que, tot i ser millorables, són fruit de dècades de lluita interina i de tot el professorat.

STEPV no és el sindicat només d'una part del professorat. STEPV defensa els drets de les persones interines perquè defensa els drets de tot el professorat. Sempre hem considerat que tot el professorat, amb independència de la seua situació administrativa, té els mateixos drets. Un únic sistema educatiu necessita unes úniques condicions de treball. Sense distincions.

Per això, et demanem que lliges amb atenció les nostres propostes i les nostres alternatives a l'eixida de la precarietat. Quaranta anys avalem el nostre treball. I si després de fer-ho les comparteixes VOTA'NS:

PER QUÈ?

  1. Perquè en aquest quatre anys, STEPV, amb els serveis jurídics o la negociació i mobilització, és l’únic sindicat que ha aconseguit millores en les condicions laborals del professorat interí (cobrament dels sexennis, retorn a l’acord de 2010, alta en nòmina l’1 setembre...).
  2. Perquè, des de fa quaranta anys, cada millora de les condicions de treball del professorat interí ha comptat amb la participació activa de STEPV i ha necessitat de la participació de tot el professorat (interí i funcionari). Quasi ningú recorda situacions discriminatòries (algunes encara recents) que han desaparegut per a sempre. Com les diferents condicions i retribucions segons foren professorat interí, contractat o substitut. Com quan el professorat interí cobrava el 80% de les retribucions o no cobrava l'estiu, ni gaudia de molts dels permisos, ni podia accedir a la formació, ni participava de la majoria de les votacions en els claustres... o de quan la seua contractació depenia de la direcció d'un centre i de cap sistema d'ordenació.
  3. Perquè, des de 1976, tots eixos avanços no han caigut del cel. Han estat possibles per la mobilització del professorat interí i, també, de la resta del professorat. Cal remarcar que les passes cap endavant més importants es corresponen a mobilitzacions de tot el professorat que han incorporat les reivindicacions del professorat interí. Per això, voler segregar les reivindicacions del professorat interí de les de la resta del professorat és una equivocació.
  4. Perquè STEPV és l’únic sindicat que ha defensat, de manera ininterrompuda i sense renúncies, l’estabilitat i la consolidació del professorat interí, davant la Conselleria d’Educació o del Ministeri d’Educació. I ho hem fet perquè disposem d'unes propostes que guien al llarg dels anys la nostra acció i que responen a la voluntat de considerar per igual a tot el professorat.
  5. Perquè els nous sindicats que es presenten només aconseguiran dividir el vot del professorat interí, debilitant la força per a negociar en la Mesa Sectorial de la Conselleria (on tractem les condicions de l'estabilitat) o en la Mesa Sectorial del MECD (on hem de negociar qualsevol canvi en el sistema d'accés), perquè no es presenten en totes les circumscripcions electorals, només demanen el vot a un sector del professorat i no obtindran la representació necessària.
    No és la primera vegada que s'ha intentat, al País Valencià o en altres comunitats autònomes. Sempre hem valorat les seues bones intencions de trobar noves solucions però l'únic guany cert ha estat sempre la pèrdua de capacitat reivindicativa i de negociació en processos importants com el que s'anuncia des del MECD de tornar a debatre la reforma del sistema d'accés a la funció publica docent i del que s'ha de fer en les comunitats autònomes que gestionen personal docent sobre l'estabilitat.
  6. Perquè el paper dels altres sindicats, que en ocasions ha sigut coincident amb el nostre o amb els interessos del professorat interí, ARA ha obert la porta al retrocés en les condicions laborals del professorat interí (exclusió de l’abonament dels sexennis, acord de 2013...).