Notícies amb l'etiqueta Triennis


Comissió de seguiment de concertada Circular de la reunió de la Comissió de Seguiment de l’11 de novembre

dimarts 15 novembre 2016 17:09 h | Comenta la noticia


Retribucions STEPV registra les reclamacions sobre els endarreriments en concepte de triennis entre 2009 i 2013

divendres 25 desembre 2015 10:09 h | Comenta la noticia

El Sindicat ha reivindicat que s’abonen aquests endarreriments econòmics d’ofici per no iniciar la via judicial


Retribucions Reclamació dels endarreriments dels triennis 2009/13

divendres 27 novembre 2015 14:14 h | Comenta la noticia

Referent als endarreriments generats des del 01-01-2009 fins al 31-12-2013, i degut que la Conselleria anterior no va procedir a actualitzar el concepte retributiu denominat “trienni” que ve regulat a l’article 58 del VI Conveni Col·lectiu centres concertats.


Professorat interí Sobre el cobrament de triennis per part del professorat interí entre 2001 i 2007

dimarts 14 maig 2013 06:26 h | Comenta la noticia

STEPV exigeix a l’administració l’abonament d’ofici dels triennis en aquest període