Notícies amb l'etiqueta Pagament delegat


Retribucions Augments de l’1% per al PAS i els nivells no concertats

divendres 31 març 2017 12:50 h | Comenta la noticia

La signatura de les taules salarials del VI Conveni –publicades el 27 de març– desbloqueja la situació del PAS i del professorat de nivells no concertats.


retallades Sobre la paga extraordinària 2012 per al personal que no està en actiu

dimarts 12 gener 2016 19:00 h | Comenta la noticia


retallades Conselleria estudia retallar el complement retributiu autonòmic

dimecres 26 setembre 2012 12:53 h | Comenta la noticia

Es tracat d’adaptar les retibucions del professorat dels centres concertats a les retallades de juliol del govern de Rajoy.


retallades Conselleria planeja retallar el complement retributiu autonòmic

divendres 07 setembre 2012 13:51 h | Comenta la noticia

La retallada que afectaria al personal amb pagament delegat, és conseqüència de les mesures del juliol, de contenció del dèficit del govern de Rajoy.