Notícies amb l'etiqueta Endarreriments


Professorat interí Continuen els retards en el pagament de les nòmines de professorat interí

dijous 04 febrer 2016 17:22 h | Comenta la noticia

Personal adjudicat en desembre encara no ha cobrat les nòmines. STEPV posa un model de reclamació a disposició del persona.


Retribucions STEPV registra les reclamacions sobre els endarreriments en concepte de triennis entre 2009 i 2013

divendres 25 desembre 2015 10:09 h | Comenta la noticia

El Sindicat ha reivindicat que s’abonen aquests endarreriments econòmics d’ofici per no iniciar la via judicial


Retribucions Reclamació dels endarreriments dels triennis 2009/13

divendres 27 novembre 2015 14:14 h | Comenta la noticia

Referent als endarreriments generats des del 01-01-2009 fins al 31-12-2013, i degut que la Conselleria anterior no va procedir a actualitzar el concepte retributiu denominat “trienni” que ve regulat a l’article 58 del VI Conveni Col·lectiu centres concertats.