Meses de negociació

STEPV rebutja les instruccions d’inici de curs de les EOI i proposa millores en la resta d’etapes

Aquests darrers dies s’han negociat les instruccions de FP, arts plàstiques i disseny, conservatoris professionals de música i dansa, ensenyaments esportius i EOI.

Un moment de la vaga de les EOI en setembre de 2016 convocada per STEPV

STEPV

diumenge 07 juliol 2019 19:53 h

El resultat de la negociació de les instruccions d’inici de curs de les Escoles Oficials d’Idiomes no ha estat gens satisfactori. Aquestes instruccions són continuistes amb les retallades en les hores de coordinació que estan patint les EOI. STEPV, que portava a la delegació professorat d’EOI, va exigir que s’establisquen les 18 hores de docència directa (tai i com ja s’ha fet a altres territoris de l’estat) i que totes les coordinacions i caps de departament tinguen, com a mínim una reducció d’un grup curricular. Açò implicaria una gran millora de les condicions laborals del professorat, especialment de departaments menuts (rus, xinés, èuscar, japonès, grec modern, finés, neerlandès, romanés) que han de patir una sobrecàrrega de tasques, sovint en solitari, com ara l’organització del departament, la redacció de proves PUC, la feina que suposa la implantació d’un nou idioma, la creació de materials i exàmens, la col·laboració en la redacció dels currículums, entre d’altres. Menció especial cal fer dels departaments de valencià, que veuen com cada anys n’hi ha milers de persones que es matriculen per ver les proves de certificació d’idiomes: no n’hi ha suficients docents d’EOI per poder respondre a la demanda i cal contractar a professorat de suport. STEPV va lliurar a la Mesa un escrit conjunt de 10 departaments de valencià on exposen la seua problemàtica i hi aporten solucions.

A més, el Sindicat, va lamentar que aquestes instruccions han passat per mesa el dia 4 de juliol, quan ja estan els grups determinats i els horaris elaborats a les escoles. En altres paraules, que passe tan tard per Mesa Sectorial aquesta resolució vol dir que el marge de negociació és mínim i que l’administració no actua amb la bona fe negociadora que és necessària i, també, prescriptiva per llei. L’única proposta del STEPV que el director general ha acceptat és considerar que la coordinació d’igualtat i convivència de centres grans puga ser d’un grup curricular i no d’un formatiu.
En el transcurs de la mesa, la Conselleria va apuntar que el curs que ve passarà per mesa un nou plantejament horari per les escoles oficials d’idiomes, i també va “advertir” (textualment) que s’ha de fer una revolució perquè el futur dels ensenyaments d’idiomes no és el que s’està fent a les EOIs i que “caldria veure el que es fa amb el professorat”. A aquest anunci sobtat, amb advertència inclosa i crítica vetllada, el Sindicat va respondre detalladament i va posar en valor la gran tasca que fan totes les persones que treballen a les Escoles Oficials d’Idiomes, que han garantit durant dècades que la ciutadania haja pogut aprendre la llengua pròpia i també llengües estrangeres. En aquest sentit, STEPV va exigir una veritable negociació de totes les qüestions que afecten les EOIs, negociació que, en quatre anys no s’ha produït.
Quant a les instruccions de Formació Professional, STEPV ha proposat diverses millores tant en la redacció del text com sobre les condicions laborals del professorat. Entre altres: la limitació de les ràtios màximes dels grups sense excepcions; la concessió dels desdoblaments el més aviat possible introduint nous criteris per agilitzar-ho; la immediata solució dels nous desdoblaments de nous cicles formatius que no han arribat a concedir-se abans de l’estiu; la reducció de les ràtios per integrar alumnes amb necessitats educatives especials també a cicles de grau mitjà i superior; l’especificació en els reglaments de règim intern dels centres de la consideració del que es determina com una falta d’assistència i un retràs de l’alumnat; l’explicació en les instruccions de en que consisteix exactament la pèrdua del dret a l’avaluació continua de l’alumnat; la concessió d’hores complementàries al professorat de primer que atenen a alumnes repetidors de primer que estan matriculats en segon; una reducció horària per la tutoria individual de Projectes realitzada durant el primer trimestre del curs; la inclusió de la regulació de les dobles titulacions de FP en les properes instruccions; l’aprovació per part dels consells dels centres de criteris per una distribució racional del crèdit horari a disposició de la direcció per evitar que siga discrecional; la limitació de les activitats realitzades durant el tercer trimestre de FCTs pel professorat a aquelles que s’acorden amb garanties als òrgans col•legiats del centre; la millora de la prevenció de riscos laborals en FP regulant les adequacions de llocs de treball, informant als treballadors de tots els seus riscos i dotant-los a temps dels EPIs adients i necessaris; la publicitat de totes les vacants en tots els ensenyaments de FP en la web de Conselleria; la dinamització de la implantació del Plurilingüisme en FP que es realitzarà en el curs 2020/21; la demanda a la DGFPERE de l’elaboració d’una guia per als alumnes i els tutors per explicar fàcilment tots els continguts de les instruccions d’inici de curs que els afecten.
Pel que fa a les instruccions dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, el Sindicat ha senyalat alguns desajustos recollits al document relatius als percentatges d’assistència i inassistència de l’alumnat i ha demanat que s’explicitaren al document les hores lectives marc com a la resta d’ensenyaments. També s’ha demanat aclariment sobre les proves específiques d’aptitud d’algunes especialitats pel personal que ha entrat per la via de difícil cobertura, Conselleria ha informat que únicament es preveuen aquestes proves de manera immediata per les places assignades per difícil cobertura del cos catedràtics.
Les instruccions dels conservatoris elementals i professionals de música i dansa recollien la mateixa línia en general que les del curs vigent tret de la incorporació d’aquests ensenyaments a ITACA. El sindicat ha aplaudit la obertura de les borses de guitarra i baix elèctric i ha animat a la Direcció General corresponent a col•laborar amb els centres fent prospeccions per l’elaboració d’assignatures de disseny propi. Per una altra banda s’ha posat de relleu la importància d’optimitzar els espais i les dotacions del centres demanant que la Direcció General d’Ensenyaments de Règim Especial inicíe un estudi de necessitats centre a centre.
Quant als ensenyaments esportius de règim especial el sindicat ha demanat que s’explicitaren els marges de les ràtios professorat/alumnat i ha agraït la introducció a les instruccions de tot el apartat relatiu als cursos preparatoris de les proves d’accés.
En el torn obert de paraula, entre altres qüestions, STEPV ha tornat a demanar que es signe el més prompte possibles el preacord de titulacions. El Director General de Personal i Centres ha comentat que en breu enviarà la proposta de document als sindicats.
El sindicat li ha traslladat la problemàtica de les persones que van quedar excloses del procediment d’habilitacions i que, a hores d’ara, encara no s’ha resolt els seus recursos. STEPV ha demanat que s’agilitzen els tràmits per tal de que, en cas de que siguen acceptats favorablement, puguen demanar en les adjudicacions de juliol també per aquestes especialitats. A més a més, STEPV ha insistit en la necessitat de iniciar la negociació del ROF de l’ISEACV i les instruccions d’inici de curs dels seus centres.
Per una altra banda STEPV ha demanat que també s’incloga la figura de la coordinadora d’igualtat en aquells ensenyaments on encara no està implementada.
S’ha reiterat la demanda de negociació de l’ordre de plantilles i de la resolució dels mòduls de FP que calen desdoblar-se, i la DGCPD comunica que serà prompte i que requeriran d’una memòria econòmica que ho acompanye. Han indicat que en este curs es publicarà primer el ROF dels IES i després dels CIPFP per que entren en vigor el 2020/21.
Altres temes en torn obert de paraula que STEPV ha plantejat ha sigut la millora de les condicions laborals del professorat especialista que treballen en FP i ERE, i la demanda de licitacions per adequar equips de treball en FP que no compleixen les condicions necessàries de seguretat.
Abans de l’inici de la mesa, STEPV ha mostrat el seu rebuig a la petició de VOX realitzada davant les Corts Valencianes de conèixer les dades personals de les persones del col•lectiu LGTBI que imparteixen tallers o conferències en els centres públics. STEPV ha demanat a la Conselleria d’Educació una actitud contundent davant d’aquesta petició, la qual té com a finalitat assenyalar i criminalitzar a les persones del col•lectiu LGTBI per la seua orientació sexual. El Sindicat ha defensat que aquesta petició és intolerable en una societat democràtica.

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR