Polítiques educatives

Reunió dels centres de caràcter singular amb la Conselleria d’Educació

El Sindicat ha promogut aquesta reunió per a tractar millores en aquests centres. Hi han assistit representants d’aquests centres, el Director General de Centres i també de la Direcció General de Personal, a més de representants de STEPV

dilluns 01 febrer 2021 12:58 h

STEPV va promoure un grup de treball per analitzar i buscar solucions a les problemàtiques que tenen els centres que escolaritzen un alt percentatge d’alumnat amb necessitats de compensació educativa (antics centres CAES i actuals centres de caràcter singular). Aquest grup de treball es va iniciar el curs 2018/19 per buscar fórmules per estabilitzar la plantilla de professorat en alguns d’aquests centres, però fa temps que no s’ha tornat a convocar. STEPV ha demanat en reiterades ocasions que es recupere el grup de treball, per abordar aquest i altres temes pendents que afecten aquests centres.

S’hi han tractat diferents problemàtiques d’aquests centres i propostes per solucionar-les

Arran de la negociació de les instruccions d’arranjament escolar per al curs 2021/22, per les quals aquests centres perdran la plantilla extra que estava estipulada en l’arranjament (aquesta passarà a dotar-se via PAM i, per tant, deixarà de ser fixa), els centres afectats s’han unit per manifestar a la Conselleria el seu malestar i les problemàtiques amb què es troben en el dia a dia. Així mateix, han acordat un document, que ja subscriuen més de 20 centres, amb una serie de propostes per millorar la seua situació actual.
Sobre aquest canvi, STEPV considera que la dotació preferent de professorat per PAM proposada per Conselleria, no garantirà a aquests centres una plantilla estable i dubta que supose que els centres que tenen el percentatge, però no eren CAES, siguen dotats d’eixa plantilla extra que els correspondria, per poder atendre les característiques del seu alumnat.
Els temes tractats a la reunió han sigut tres, bàsicament: la dificultat per aconseguir els informes de serveis socials, per justificar l’alumnat amb necessitats de compensació educativa, els problemes dels menjadors escolars i les ràtios i plantilles.
Pel que fa als informes de serveis socials, els centres manifesten que estan tenint moltes dificultats per aconseguir-los, bé perquè els serveis socials estan desbordats per la situació actual, bé perquè l’alumnat no és usuari d’aquests serveis. Així doncs sol·liciten, encara que siga de forma excepcional, que es valide l’Annex II (Informe d’identificació de les necessitats de compensació de desigualtats), per part de les direccions.
El DG de centres s’ha compromés a traslladar la problemàtica a la DG d’inclusió, per buscar solucions.
Respecte als menjadors escolars: aquest servei és per a molts d’aquests centres un llast econòmic. En alguns centres ordinaris, el menjador dóna beneficis que reverteixen en millores per al centre; per contra, en molts d’aquests centres suposa un efecte contrari, ja que en moltes ocasions són els centres qui assumeixen el dèficit i el paguen amb els diners del centre, fet que enguany s’ha agreujat per l’absentisme a causa de la COVID.
Es proposa que Conselleria retorne el dèficit de forma trimestral (també a altres centres que puguen tindre menjadors deficitaris), baixar la ràtio d’alumnat per monitor (a l’igual que hi ha una reducció de ràtio a les aules) i facilitar la reclamació de les beques de l’alumnat amb necessitat de compensació educativa (independentment del centre en què s’escolaritzen), articulant un mecanisme de contacte directe amb l’administració, per agilitzar que aquestes beques es resolguen el més prompte possible (també per a l’alumnat sobrevingut), evitant així situacions de vulnerabilitat. Conselleria ha manifestat que està treballant en aquesta línia.
En quant a les plantilles, els centres demanen personal suficient, fixe, per poder atendre de forma adequada les necessitats d’aquest alumnat. La plantilla que necessiten anualment, no pot dependre d’un informe d’inspecció, ni d’una justificació anual, ha de ser fixa, no pot anar pel PAM. A més, cal buscar fórmules per aconseguir l’estabilitat de les persones a aquests centres.
A la reunió, STEPV ha plantejat la necessitat de concretar com es s’articularan les comissions específiques en quests centres, si s’elimina la plantilla que va anava per arranjament. Les places d’arranjament, que a febrer ja es coneixien, eren les places que eixien per a les comissions específiques. Si ara eixes places d’arranjament passen al PAM, els tempos es munten ja que les places de PAM no solen estar disponibles abans de maig/juny. Així mateix, cal concretar si tots els centres de caràcter singular entraran en aquestes comissions o només ho faran els antics CAES.
La Conselleria s’ha compromés a revisar aquest tema.
A més, s’ha sol·licitat recuperar la possibilitat de baixar la ràtio a 15 en aquests centres i la baixada de ràtio per alumnat amb NEE, reducció que actualment no s’aplica i que Conselleria segueix considerant que és una duplicitat, perquè ja hi ha una reducció de ràtio per centre. STEPV considera que aquesta interpretació és totalment restrictiva i contradiu l’ordre d’inclusió.
Igualment s’ha aprofitat la reunió per sol·licitar programes específics per a l’alumnat amb desconeixement d’ambdues llengües i per demanar que es reprenga el grup de treball iniciat el curs 2018/19.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR