Jubilacions

Les jubilacions parcials segons la llei 40/2007

Els acords d’empresa toquen a la seua fi el 31 de desembre de 2018.

STEPV

dilluns 07 maig 2018 09:59 h

A partir de l’1 de gener de 2019 s’acaba el període de vigència dels acords d’empresa signats en abril de 2013 que afecten a totes les persones treballadores nascudes fins el 31 de desembre de 1957.

Aquests acords permeten a totes les treballadores i treballadors de les empreses que s’hi havien acollit, a gaudir de les condicions de jubilació que figuraven en la llei 40/2007 de 4 de desembre. Recordem que aquesta mesura que a nivell sindical va promoure l’STEPV-Iv en els centres concertats abans de l’entrada en vigor de l’actual reforma de pensions del 15 de març de 2013,  facilità l’accés a una gran quantitat de de treballadores i treballadors del nostre sector a acollir-se a unes condicions molt més favorables que l’actual reforma de pensions.

Des de STEPV aconsellem que aquells professionals que encara estan dins els requisits de la reforma 40/2007 perquè en el seu moment van signar un acord col·lectiu d’empresa, sol·liciten jubilar-se si així ho estimen convenient, atès que encarà es mantenen els requisits de la jubilació parcial tal qual marca la reforma anterior del 2007.

Aquestes condicions molt més beneficioses es concreten en:

Amb els acords d’empresa:

 • Jubilació general al 65 anys i 35 anys cotitzats.
 • Jubilació parcial als 61 anys.
 • 30 anys de cotització com a mínim.
 • La jubilació parcial serà entre un mínim de 25%  i un màxim del 75%. Si es produeix un contracte de relleu a jornada completa i de durada indefinida aquesta jubilació podrà ser del 85%.
 • Poder accedir a la jubilació especial als 64 anys.
 • El càlcul de la pensió es farà sobre els últims 15 anys cotitzats.
 • Els factors correctors de la jubilació són anuals (el que la Seguretat Social anomena factors correctors que venen condicionats per l’edat de la persona que vol jubilar-se i anys de cotització, es calculen per anys).
 • Per a aquest càlcul es tenen en compte els anys cotitzats tenint en compte que cada tram d’any començat es computa com a any complet. Dit d’altra manera, si una persona té 30 anys cotitzats i un dia, li calcularan 31 anys.
 • Les “penalitzacions” són d’un 2% anual, tant per edat com per anys de cotització.

Una vegada s’ha accedit a la jubilació parcial en aquestes condicions, mitjançant els acords col·lectius d’empresa, seran d’aplicació tots els beneficis que aporta aquesta, fins i tot la jubilació especial al 64 anys, encara que haja passat el 2019.
Tot açò segons les fonts de la SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ I ASSISTÈNCIA JURÍDICA, en consulta realitzada per STEPV-Iv ensenyament privat a l’INSS, segons document que us afegim:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA
Consulta: 15/2016
Fecha: 12 de julio de 2016
Materia: Pensión de jubilación. Legalidad aplicable.
ASUNTO CONSULTADO:
Legalidad aplicable a las pensiones de jubilación plena que se causen a partir del 1 de enero de 2019 y que procedan de una previa jubilación parcial a la que haya accedido el trabajador de conformidad con lo previsto en la letra c) de la disposición transitoria cuarta, apartado 5, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS).
RESPUESTA:
La legalidad aplicable a la pensión de jubilación plena que se cause con posterioridad al 1de enero de 2019 ha de ser la misma que la que rigiera el reconocimiento de la jubilación parcial de la que proceda aquella y a la que el interesado hubiera accedido previamente de conformidad con lo previsto en la letra c) de la disposición transitoria cuarta, apartado 5, del TRLGSS.
En consecuencia, si la pensión de jubilación parcial se reconoció al amparo de la legalidad vigente a 31 de diciembre de 2012, esta misma legalidad regirá el reconocimiento de la pensión de jubilación plena aunque el acceso a esta última tenga lugar a partir del 1 de enero de 2019.

Sense acords d’empresa:

S’aplica el règim general de la seguretat social, vigent des del 15 de març 2013 i que ve determinat per la Llei 27/2011 d’1 d’agost sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. Que modificat en el Decret 5/2013 de 15 de maig permetia el anomenats “acords d’empresa” signat per la majoria de centres del nostre sector.
Quines diferències importants té aquesta Llei actual respecte de la de 2007 aplicable als “acords d’empresa”:

 • Jubilació total s’ajorna als 67 anys i 37 anys cotitzats. La jubilació podrà ser als 65 anys si es tenen cotitzats 38 anys i 6 mesos.
 • La Jubilació parcial passa dels 61 al 63 anys ( està aplicant-se de manera progressiva)
 • Fan falta 33 anys de cotització mínima (aplicant-se igualment de manera progressiva)
 • La reducció de la jubilació parcial serà entre un mínim de 25% i un màxim del 50%. Si es produeix un contracte de relleu a jornada completa i de durada indefinida aquesta jubilació podrà ser del 75%.
 • Desapareix la jubilació especial als 64 anys.
 • El càlcul de la pensió es farà sobre els últims 25 anys cotitzats.
 • Els factors correctors de la jubilació són trimestrals, a trimestre vençut (tant per edat com temps de cotització)
 • Les “penalitzacions” són d’un 0’7% trimestral, tant per edat com per anys de cotització.

Com podem observar les condicions per a la jubilació, tant parcial com general, empitjoren molt més que en l’anterior reforma.  No obstant açò,  des de STEPV-Iv volem deixar clar que actualment les jubilacions parcials no desapareixen,  s’ajorna l’accés a la mateixa en dos anys més, passem de 61 a 63 anys i es redueix a un màxim del 50% la jornada laboral.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR