Oposicions

Temaris d’oposicions vigents des del febrer de 2012

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 19:31 h

Etiquetat com a

temaris oposicions

Borses de treball

Comunitats Autònomes

Borses de treball

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 14:16 h

Anuncis

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 13:29 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 13:27 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de difícil cobertura per al dia 1 d’octubre

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 12:54 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 d’octubre: Secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 12:05 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 d’octubre: Mestres

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 12:04 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 d’octubre: llocs oferits

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 12:03 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de l’1 d’octubre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 12:01 h

Tots els cossos

Adjudicació de llocs de l’1 d’octubre de 2020

STEPV

dijous 01 octubre 2020 10:58 h

Etiquetat com a


DOGV de 1/10/2020, Núm 8917

Amadeu Sanz

dijous 01 octubre 2020 08:04 h

Etiquetat com a


Condicions laborals

STEPV s’ha reunit amb la Directora General de Personal

Durant la reunió s’han abordat diferents qüestions, com l’impagament de les nòmines de setembre a una part del professorat interí, la situació de les URC i incidències sobre les baixes per COVID-19

STEPV

dimecres 30 setembre 2020 19:08 h

Aquest matí una delegació de STEPV (formada pel responsable de Salut Laboral, Ismael Guardiola, els responsables d’Acció Sindical, Marc Candela i Núria López, que és alhora presidenta de la Junta de Personal Docent de València) s’han reunit amb Lina Herranz, Directora General de Personal.

En la reunió s’han tractat diverses qüestions, com la situació d’impagament de nòmines a una part del professorat interí, les baixes quan un o una docent es troben en quarantena i la necessitat de regular millor les URC (Unitats de Resolució de Conflictes), entre altres qüestions.
Sobre l’impagament de les nòmines de setembre la Directora General ha explicat que s’ha treballat per garantir que tot el professorat que ja ha treballat en els dos darrers cursos cobrara puntualment fins la segona adjudicació de setembre. Per això s’han reforçat les plantilles en les direccions territorials, ja que han de gestionar unes 20000 persones, ja que la resta de professorat funcionariat de carrera no té problemes en el cobrament de les nòmines. Les persones que no han cobrat, a falta d’un informe complet de cada direcció territorial, es deu a diversos motius: o bé hi ha errades en la documentació o les dades presentades (DNI, compte corrent, etc.), o bé no han treballat mai en el sistema educatiu i potser encara no han sigut gravats en nòmines, ja que no formen part dels bolcats massius de setembre de la gent que sí ha treballat anteriorment i, en aquests casos, s’ha de dur la documentació a fiscalitzar per intervenció econòmica, fet que genera retards. En eixe sentit, segons Herranz, s’està prioritzant aquest personal perquè cobren en octubre.
El Sindicat ha tornat a plantejar que cal modificar el sistema d’abonament de les nòmines, que depén d’Hisenda, perquè a mesura que vagen solucionant les incidències puguen anar cobrant i no haver d’esperar a octubre, a banda que cal implementar fórmules perquè cap persona adjudicada en juliol o en setembre no cobre quan correspon, una demanda que el Sindicat porta anys reclamant. Igualment, STEPV ha demanat un informe amb el nombre de professorat que s’ha vist afectat per l’impagament de les nòmines, fet que la Directora General s’ha compromés a facilitar pròximament.
El Sindicat iniciarà una campanya perquè les persones que no han cobrat ens ho comuniquen i fer el seguiment de cada cas i està a la disposició de les persones que no han cobrat per acordar les accions de pressió que es consideren necessàries.
STEPV també ha preguntat per la situació del personal que es troba en quarantena sense símptomes de COVID-19 i la Directora General ha informat que han donat instruccions per donar de baixa aquest personal per si finalment donen positiu i, mentrestant, gestionar la seua substitució, fet que està donant alguns problemes en les adjudicacions perquè mentre es comunica la baixa i s’oferta a les adjudicacions en molts casos el professorat titular de la plaça ja s’ha incorporat al centre i la persona substituta ha de retornar a la borsa, de vegades, el mateix dia que ha sigut adjudicada.
Quant a la situació de les Unitats de Resolució de Conflictes (dues per cada direcció territorial), que es van posar en marxa en 2017, el Sindicat ha plantejat la necessitat de la revisió del protocol actual per a corregir les deficiències existents actualment, ja que les hores de dedicació que disposen les persones membres (dues a proposta de l’administració i dues a proposta sindical en cada direcció territorial) són clarament insuficients per a l’atenció que requereixen les URC. A més, STEPV també ha reclamat formació a les persones membres
La Directora General de Personal s’està treballant amb les direccions territorials, de qui depenen les URC, per a actualitzar el protocol (i tractar el tema del crèdit horari) i que es compromet a implementar la formació necessària.


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 30 setembre 2020 15:26 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de l’1 d’octubre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 30 setembre 2020 15:22 h

Etiquetat com a


País Valencià

OPOSICIONS ACCES 2020 - criteris d’avaluació

Amadeu Sanz

dimecres 30 setembre 2020 12:53 h

Polítiques educatives

Allioli ‘Treballar en l’escola que ve’ Octubre 2020

Amadeu Sanz

dimecres 30 setembre 2020 11:07 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 16:06 h

Etiquetat com a


Declaració final del Congrés Mundial en defensa de l’Educació pública i contra el neoliberalisme educatiu

25, 26 i 27 Setembre 2020

STEPV

dimarts 29 setembre 2020 12:40 h

Sindicats i gremis dels treballadors i treballadores de l’educació del sector bàsic, mitjà i universitari, de la ciència i la cultura, col·lectius d’investigadores i investigadores i educadors i educadores populars del món, així com diversos actors socials, reunits els dies 25, 26 i 27 de setembre de 2020, en el I Congrés Mundial d’Educació, en defensa de l’educació pública i contra el neoliberalisme educatiu, declarem que: 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació inèdita de paràlisi global programada, que ha despullat les profundes desigualtats del sistema, però que també s’ha convertit en una oportunitat per al gran capital en el seu propòsit d’avançar en una redefinició dels seus processos i dinàmiques, amb elements de major exclusió i dominació. L’ona de privatitzacions dels serveis bàsics i d’interés social ocorregudes en les últimes dècades, ha suposat que els sectors socials més empobrits i la classe treballadora hagen estat els més afectats per la crisi de la pandèmia. 

Aquesta paràlisi s’ha imbricat amb la crisi econòmica del capital que ha menat en una nova recessió econòmica mundial. En aquest context van sorgir governs neo- conservadors amb polítiques de tarannà feixista com el de Trump o Bolsonaro, que amb les seues polítiques negacionistes dels riscos per a la salut de la COVID-19 han portat milers d’éssers humans als hospitals i a la mort. Molts governs, seguint l’exemple de Trump i Bolsonaro, van privilegiar els guanys per damunt de la vida humana. Això ha de ser combatut pels pobles i les seues organitzacions socials i sindicals en el pla de les idees, la mobilització i l’organització. 

L’actual conjuntura mundial és de crisi profunda del sistema capitalista, que pretén, una vegada més, intentar col·locar sobre l’esquena dels i les treballadors i treballadores els costos d’aquesta situació. 

Amb el que respecta a educació, la pandèmia de la COVID-19 ha servit de pretext perquè el neoliberalisme avance en les seues intromissions en l’educació, cosa que es concreta amb noves formes de privatització educativa, associades a l’accés a la connexió a internet i la possessió d’equips per a participar en les classes remotes i virtuals. 

L’experiment de la virtualitat a casa està sent usat per a col·locar una disputa que no existia al febrer de 2020, entre educació presencial a l’escola versus educació virtual a casa. El capitalisme sap que no pot suprimir de manera impune i ràpida les escoles, però està creant l’imaginari social sobre l’obsolescència d’allò escolar. Amb això procura donar entrada a les corporacions tecnològiques i de continguts educatius digitals al “mercat educatiu”, la qual cosa va acompanyada d’una desinversió sostinguda en l’actualització i formació docent per a contextos digitals com l’actual. 

La proposta d’educació virtual, híbrida i multimodal ha trobat a milions de xiquets, xiquetes i joves sense possibilitats reals de continuar els seus estudis. No són ells i elles,  els i les joves i els més xics menuts, els qui estan deixant els estudis, és el sistema capitalista qui els està deixant fora, en esfondrar-se el paper igualador de condicions d’aprenentatge assignat a l’escola. 

Malgrat això, la docència internacional ha assumit per compte propi i amb l’acompanyament dels seus gremis i sindicats la tasca d’actualitzar-se encarar els actuals desafiaments pedagògics. Els educadors i les educadores del món som un digne exemple del compromís amb la continuïtat del dret a l’educació, en condicions cada vegada més adverses, i som els qui estem garantint de manera real el sosteniment del vincle pedagògic amb l’alumnat.

Els i les docents hem sigut sotmesos a l’assetjament laboral, a la sobrecàrrega en els horaris i tasques, hem estat tancats i tancades a les cases, resolent pel nostre compte la continuïtat de l’activitat educativa. Situació que a més, ha incrementat la jornada de treball per les tasques de cura i sosteniment de la llar, afectant especialment les treballadores docents amb fills o filles menors o adults majors a càrrec Això ho ha fet el magisteri mundial amb el mínim o cap reconeixement dels governs. 

Això no oculta l’emergència de noves formes de privatització, en transferir a les famílies, docents i estudiants les responsabilitats dels Estats nacionals de garantir les condicions mínimes per a exercir el dret a l’educació. Són ara les famílies, docents i estudiants els qui han de comprar o repotenciar ordinadors, pagar plans de dades per a l’accés a internet i fins i tot adquirir plataformes privades per a poder fer classes virtuals. Aquesta privatització està sent ocultada darrere d’una cortina de fum comunicacional dels governs, alguns dels quals, fins i tot, han sostingut un suposat èxit educatiu en la pandèmia, amb frases oportunistes sobre la vocació docent. 

Alguns governs de manera irresponsable han intentat convocar una tornada a les aules enmig de l’ascens dels contagis, sense que encara es compte amb una vacuna i sense les adequades condicions de bioseguretat, qüestió que expressa amb claredat que les seues majors preocupacions són reactivar l’economia capitalista en crisi, a costa de la seguretat i la vida dels xiquets i xiquetes, de les famílies i dels treballadors i treballadores de l’educació, exposant-nos a la immunització per ramat. 

Mentre el capital hui defensa l’escola com a guarderia i lloc per a transmetre coneixements funcionals a la manera de producció, nosaltres defensem l’escola del pensament crític, de la solidaritat, de la trobada humana, del vincle amb la transformació social. 

L’actual crisi ratifica velles certeses al temps que instal·la nous desafiaments. La certesa segons la qual l’experiència educativa se sosté ineludiblement en una activitat presencial ha recuperat novament valor per a l’exercici docent, tan injuriat per la mercantilització educativa neoliberal. Amb tot això, el retorn a les aules i a la presencialitat no pot ser un retorn a aquella realitat naturalitzada de desigualtats expressades abans de març de 2020, i amb dramatisme durant la pandèmia. 

El desafiament que encara la generació de treballadors i treballadores de l’educació en el present és encara major: es tracta de pensar i construir respostes, no sols per a la conjuntura, sinó que des del present de resistències es puga traçar un horitzó estratègic, que passa ineludiblement per la construcció d’alternatives pedagògiques que sustenten una nova escola, una nova universitat. 

Assumir de la manera més consistent i responsable aquest desafiament, suposa anar més enllà de les fronteres nacionals perquè el que està en joc és precisament la superació de la crisi d’un model globalitzat d’educació neoliberal. 

La universitat pública intenta ser tensionada pel capital cap a models de privatització, la qual cosa demanda un renovat compromís amb el seu caràcter públic, fet que forma part de les nostres preocupacions centrals. 

Per això, aquest I Congrés Mundial d’Educació, en defensa de l’educació pública i contra el neoliberalisme educatiu acorda: 

Primer: condemnar de manera ferma i contundent aquest nou model de privatització educativa que s’intenta imposar en el marc de la pandèmia de la COVID-19. Per això, s’insta els governs, que en el període que encara resta de la pandèmia es garantisca l’accés universal i gratuït a la internet i els plans de dades, així com la dotació d’equips de computació a docents i estudiants. La crisi generada per la COVID-19 no pot ser un pretext per a imposar el paradigma neoliberal de societat educadora ni per a descarregar sobre els i les treballadores l’actual crisi econòmica mundial.

Segon: declarar per unanimitat que l’educació pública, gratuïta, popular, laica, científica, no sexista, no racista i d’excel·lència està vinculada per a nosaltres a un marc de presencialitat, trobada, diàleg i construcció compartida del coneixement a les aules i institucions educatives, i sempre al servei dels problemes globals, nacionals i locals de les grans majories. Per això, denunciem els intents de les grans trasnacionales i corporacions tecnològiques de promoure el model d’educació a casa, com una ruta per a elevar els seus guanys en detriment de les necessitats humanes d’aprenentatge dels pobles; 

Tercer:
la presencialitat no s’oposa a l’ús de la innovació tecnològica a les escoles, instituts i universitats, però això demanda el desenvolupament de plataformes virtuals independents i núvols digitals sobirans en mans dels sistemes educatius nacionals i les organitzacions sindicals del magisteri. Aquest tema resulta central en la lògica de frenar noves formes de dependència científica i del coneixement derivades de la dependència tecnològica. La docència mundial té el saber pedagògic per a treballar des de cada especificitat el coneixement que corresponga amb el desenvolupament tecnològic a les aules amb una perspectiva igualitària, de justícia social, antipatriarcal, feminista, ecològica, crítica, emancipatòria, de defensa de la nostra memòria històrica i els pobles ancestrals i anticapitalista; 

Quart: Davant la desinversió educativa que s’està donant en el marc de polítiques neoliberals, la qual cosa s’expressa en el deteriorament de les condicions de treball i salarials dels i les docents, plantegem a la OIT i la UNESCO la urgència de produir una nova actualització de les “Recomanacions de la OIT i la UNESCO relativa a la situació del personal docent (1966)” i de les “Recomanacions de la UNESCO relativa a la condició del personal docent d’ensenyament superior” (1997), així com de les seues revisions posteriors. S’ha de garantir el respecte als drets laborals de la docència, amb ple accés a la formació i actualització permanent, gratuïta i en servei, a càrrec dels estats i les institucions educatives. 

Cinqué: és urgent obrir un diàleg educatiu obert i permanent amb les organitzacions de l’estudiantat i les seues famílies, que defensen el dret a l’educació en els nous contextos de setge de les corporacions tecnològiques, per construir amb ells i elles rutes de treball compartides; 

Sisé: establir un pla d’unitat en les lluites que s’expresse en la solidaritat activa amb totes les formes de defensa de l’educació pública i contra el neoliberalisme educatiu que es lliuren en els territoris locals, nacionals, continentals i mundials. En aquest sentit treballarem en una ruta unitària que permeta l’establiment de la segona setmana de juny de 2021 com la setmana mundial de mobilitzacions en defensa de l’educació pública, la ciència i la cultura, en la qual es coordinen organitzacions dels treballadors i treballadores de l’educació, associacions de famílies i estudiantils. Treballarem en el postcongrés per a impulsar la Marxa Global dels Treballadors i Treballadores de l’Educació, els estudiants i les famílies i la realització d’un Congrés Mundial d’Educació Artística i Cultura; 

Seté: Transformar el Grup de Contacte Internacional que va possibilitar arribar a aquest Congrés Mundial, en l’Espai de Trobada Global de les Lluites en Defensa de l’Educació Pública amb el propòsit d’aplanar el camí per a la conformació d’un espai estable i permanent, la Coordinadora Internacional dels Treballadors i Treballadores de l’Educació. 

Huité: s’aprova emetre per separat les declaracions de solidaritat amb les lluites dels pobles i el moviment pedagògic que van ser presentades davant la taula de debats. 

Participants en el I Congrés Mundial d’educació 2020: en defensa de l’educació pública i contra el neoliberalisme educatiu


Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CTA-A, Argentina), Pedro Hernández (CNTE, Secció 9, Mèxico),Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), David Lobao (SINASEFE, Brasil), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamà), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Eduardo González (MUD, Xile), Luz Palomino (CII-OVE), Nelson Alarcón (FECODE, Colòmbia), Jorge Dorantes Silva (CNSUESIC, Mèxic), Vladimir Laura (CONMAURB, Bolívia), Denis Solis (ASPE, Costa Rica), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Rosa Berrio (USTEC-STES-IAC, Espanya), Mari Luz González (STES, Espanya), Secretaria General de la FERC Francesa, Albert Sansano (FME,FSM), Laura Isabel Vargas (UNE, Equador), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Andrea Zilbersztain (CEIP-H Argentina), Ernesto Aguilar Mondragón (CNSUESIC, Mèxic), Aníbal Navarrete (Xile), Lev Velásquez, (CNTE, Mèxic), Richard Araujo (APOESP, Brasil), Alfredo Cáceres (SUTEBA Tigre, Argentina), Andrés Quisphe (UNE, Equador), Carlos Munevar (La Roja, Colòmbia), Casey Davison (Sidney, Austràlia), César Valdovinos (CINPECER, Mèxic), Faustino Celestino Martínez (Monterrey, Nuevo León, CNTE, Mèxic), Fredy Mamani (Maestros Rurales, Bolívia), Julia McRae (Surrey Teachers ́ Association, Canadà), Gamaliel Guzmán Cruz (CNTE, Michoacán, Mèxic), Luis Sánchez (AEVE, Panamà), Miguel Ángel Hernández (SITRAIEMS, Mèxic), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, Mèxic), Sara Chambers (CTU, Chicago), Dermeval Marins de Freitas (SEPE, Brasil), Yesid González (ADE, Colòmbia), Miguel Rivera González (FMPR, Puerto Rico), Luis Miguel Dorry (OVE Mèxic), Rebecca Garelli (National Educators United, Arizona, EEUU), Pedro Gómez Bámaca (CNTE, Sección 7 Chiapas, Mèxic), María del Carmen López (MAEC, Oaxaca), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamà), Gustavo Teres de Rosario (AMSAFE, Argentina), Lorena Gordillo (SUTE, Mendoza, Argentina), William Velandia (FECODE, Colòmbia), Luis Miguel Cisneros (Investigador, Mèxic), Eblin Farega (ANDES, Brasil), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Antonio Elías (Uruguai), Daniel Libreros (UN, Colòmbia), Daniel Jorge (FERC CGT, França), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú) Marc Casanovas (USTEC, STES-IAC, Catalunya), Sidney Kgara (NEHAWU, Sud-àfrica), Denis Solis, (ASPE, Costa Rica), Julieta Kusnir (Los Ángeles, EUA), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colòmbia), Monique Dols (Nova York, EUA), Raúl Gil (Uruguai), Sebastián Henríquez (SUTE, Mendoza), Vicent Mauri (Intersindical de València), Sheila Ceccon (Instituto Paulo Freire, Brasil), Nelsy Lizarazo (CLADE), Mari Luz González (STES, Espanya), Cecily Myart-Cruz (Presidenta UTLA), María Elisa Salgado (SUTEBA Tigre), Nelva Reyes (CGTP – Panamà), Luis Bueno (CNSUESIC, Mèxic), Toninho Alves (FASUBRA, Brasil), Rosa Cañadel (Espanya), Elizabeth Búrigo (Brasil), Rose Mary Hernández (FOVEDE, Veneçuela), Carolina Jiménez (CLACSO Colòmbia), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguai), Fernando Gómez (COAD, Argentina), Roberto Aguilar (Bolívia), Hugo Aboites (Mèxic), Shirley Florencia de la Campa (Mèxic), Pedro Hernández Castillo (ASPU, Colòmbia), Denis Chávez (Universitat de Panamà), Leopoldo Munera (MANPUP, Colòmbia), Xavier Diez (Intersindical, Catalunya, Espanya), Ángel Rodríguez Rivera (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Osvaldo Coggiola (ANDES Brasil), Eloy López Hernández (CNTE, Sección 22, Mèxic), Karina Bathyany (CLACSO), Beatriz Introcaso (COAD, Rosario, Argentina), José Cambra (ASOPROF, Panamà), Marcela Browne (Argentina), Oscar Hernández Neri (Red de Universidades Alternativas, RUA, Mèxic), Gustavo Adolfo López Torres (ASPU – UPN, Colòmbia), Sandra Lario (Argentina), Luis Miguel Dorry (OVE), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colòmbia), Edgar Isch (Equador), Tere Garduño (Mèxic), Anaida Colón (Chapman, EUA), Ángela Zambrano (Equador), Peter McLaren (EUA), Henry Giroux (Canadà), Bill Ayers (EUA), Francisco Cabrera Romero (GIPE, CEAAL), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Oscar Jara (CEAAL), Jurjo Torres Santomé (A Coruña. Espanya), Erika Candelaria Hernández (Oaxaca, Mèxic), Jesús Alemancia (Red Mesoamericana Alforja), Martha Alfonso (Fecode, Colòmbia), Alfonzo Tamayo (Revista Educación y Cultura, Colòmbia), Mauro Jarquín (Mèxic), Vernor Muñoz (CME), Fernando García Culebro (Ove- Chiapas), Lourdes Urbáez (Educadora popular, Veneçuela), Sócrates Silverio Galicia (CNSUESIC, Mèxic), Catherine Walsh (Equador), Juan Carlos Cascos (Kairós), Ezequiel Alfieri (Argentina), Valeria Rojas Urrea (Coordinadora de Federaciones de Trabajadores de la Educación, Xile), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Luis Huerta-Charles (EUA), Lara María Bertolini (Travazona, Argentina), Enrique Díez (Investigador, Espanya), Nano Balbo (Argentina), Teresa Vélez (FMPR, Puerto Rico), Janeth Motato (Consejo Regional Indígena del Caldas, CRIDEC, Colòmbia), Juan Ramírez (UTLA, EUA), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el Derecho a la educación), Fernando Santana (CEIP-H), Edwin Morales Laboy (FMPR, Puerto Rico), Maura Elena López Aguilar (CNTE, Sección 34, Zacatecas, Mèxic), Víctor Manuel Fernández Andrade (Magisterio Zacatecas, Mèxic) y diez mil seiscientos ochenta y un (10.681) inscritos e inscritas, que participaren activament en els debats a través de Youtube, de Otras Voces en Educación, i els Facebook live i Twitter live de les organitzacions participants.

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 29 de setembre: Secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 12:27 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 29 de setembre: Mestres

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 12:26 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 29 de setembre: llocs oferits

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 12:25 h

Anuncis

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 12:15 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 29 de setembre

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 10:11 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 29 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 09:24 h

DOGV de 29/9/2020, Núm 8915

Amadeu Sanz

dimarts 29 setembre 2020 09:15 h

Etiquetat com a


Universitats públiques

Una reunió amb poques novetats

Primera reunió oficial dels sindicats amb la Consellera d’Universitats. Per a l’STEPV la trobada ha sigut decebedora.

STEPV

dilluns 28 setembre 2020 22:35 h

En la primera reunió oficial de la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital amb els sindicats més representatius de les Universitats públiques valencianes, des que va prendre possessió del seu càrrec fa més d’un any, la Consellera Pascual s’ha limitat a informar sense profunditat sobre qüestions que afecten al conjunt de les universitats, d’entre les quals destaquem:


1. El conveni col·lectiu o la història que mai no acaba

El conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes s’ha convertit en l’engany d’aquest govern. Com sabem, correspon a l’administració educativa atorgar protecció al personal laboral de les universitats públiques valencianes i som l’únic territori de l’estat que encara no disposa d’un conveni col·lectiu per a les treballadores i els treballadors de la universitat. Ara bé, després d’anys de negociació, comptàvem amb un acord entre les parts, al qual no s’està donant compliment. L’única solució que ens ha aportat la Consellera és la insistència setmanal al Ministeri per demanar que autoritzen l’excepcionalitat per poder pagar l’augment retributiu del conveni, però no s’hi ha plantejat cap alternativa. Fins i tot la Conselleria apunta que potser caldria esperar al nou Estatut del PDI. Des d’STEPV pensem que tot açò és un despropòsit, temps perdut.

2. Pressupost extraordinari per paliar els efectes de la COVID
La Conselleria ha informat que els diners dels Fons europeus Covid-19 destinats a les universitats públiques valencianes es repartiran d’acord amb el nombre d’estudiants de cada universitat: UV 9.712.800 milions, UPV 5.600.000, UJI 2.550.000, UMH 2.500.000 i UA 5.120.000. L’execució de la partida correspon a cada universitat. Així doncs, depén de cada universitat a què destinen els diners, com ara material, neteja, desinfecció, etc.; per tant, cal exigir als rectorats el reforçament de la plantilla docent.

3. Nou pla de Finançament de les universitats públiques: Los juegos del hambre
En relació al finançament, la Conselleria ha comunicat que no hi haurà augment de la quantitat dedicada al finançament de les universitats públiques valencianes, sinó que estan estudiant com repartir els diners disponibles entre les diferents universitats, d’acord amb uns criteris que volen fixar, és a dir, que el pla és empitjorar el finançament d’unes universitats per millorar el de les altres. Així, s’hi ha reactivat la mesa de treball sobre el finançament, amb experts i responsables d’Universitats i d’Hisenda de la Generalitat Valenciana, que s’ha reunit el 21 de setembre i a partir d’ara ho farà cada 10 dies. En qualsevol cas, no s’hi preveu la seua implementació fins als pressupostos de 2022.

Pel que fa al pressupost de la Ciència, investigació i innovació, la Conselleria s’hi ha mostrat optimista ja que seran finançades amb els fons europeus que es rebran: Benvingut Mr. Marshall.

4. Mesures per a incentivar la investigació i la transferència del coneixement

La Conselleria ha informat que enguany les convocatòries es retardaran una miqueta respecte al curs passat, que la seu d’excel·lència científica internacional de la Generalitat estarà a la ciutat de Castelló de la Plana i que els contractes predoctorals s’estendran a 4 anys, però aquest fet no s’aplicarà amb retroactivitat.

5. El Fòrum de Diàleg d’Universitat
La Consellera ens ha informat de la seua intenció de “reactivar” el Fòrum de Diàleg que mai no ha arribat a activar, una iniciativa que pretén ser una alternativa a la Mesa Negociadora sectorial, que STEPV i la resta de sindicats reclamem per tal de poder negociar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores de les universitats públiques valencianes.


Des d’STEPV qualifiquem la reunió com a insuficient i decebedora. La poca informació facilitada en la reunió, en alguns casos ja coneguda abans per la premsa, ens fa dubtar de la utilitat d’aquesta Conselleria. Calen més coses que insistència i bona voluntat.

Etiquetat com a

universitats

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 28 setembre 2020 19:12 h

Etiquetat com a


Comissió de seguiment de concertada

El Sindicat sol·licita una revisió en l’Ordre que regula el sector pel que fa a l’apartat de les substitucions.

STEPV-Iv es reuneix en Comissió Seguiment concertada, concretament en el seguiment de l’Acord per l’Organització i el Desenvolupament del Curs 2020-2021. Acord signat per STEPV-Iv i la resta d’organitzacions del sector el passat 28 de juliol.

STEPV

dilluns 28 setembre 2020 16:45 h

El Secretari d’Educació ens ha informat dels acords presos el passat dijous 23 en la reunió de la Conferència Sectorial d’Educació. Fonamentalment ens ha explicat la valoració que han fet les respectives comunitats autonòmiques sobre l’inici de curs, i de la resposta que ha donat el Ministeri d’Educació a qüestions concretes en temes educatius plantejades per les distintes comunitats.

Per saber-ne més enllacem la notícia:


reunió Comissió de Seguiment concertada,_seguiment acord de 28 de juliol 2020..pdf


Tots els cossos

Adjudicació del 29 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dilluns 28 setembre 2020 16:09 h

Etiquetat com a


País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Amadeu Sanz

dilluns 28 setembre 2020 14:06 h

Etiquetat com a


Polítiques educatives

STEPV participa al Congrés Mundial d’Educació 2020

El Congrés Mundial d’Educació, celebrat aquest cap de setmana, és un espai per agrupar voluntats, experiències i esforços organitzatius en defensa de l’educació pública en un moment on el neoliberalisme pretén avançar en noves formes de privatització mitjançant el paradigma de societat educadora

STEPV

dilluns 28 setembre 2020 11:39 h

STEPV, sindicat majoritari a l’ensenyament públic valencià, ha decidit participar i impulsar aquest esdeveniment que té com eixos la defensa de l’escola pública i el combat al neoliberalisme, així com generar un espai de debat i de convergència del moviment sindical, social i pedagògic per coordinar les lluites favorables al nostre model d’escola.

S’hi han inscrit més de 10.000 persones d’arreu del món

En el Congrés Mundial d’Educació participen desenes de sindicats i organitzacions de l’educació i estan inscrites més de 10.000 persones d’arreu del món, especialment d’Amèrica i Europa.
València, 24 de setembre de 2020

Manifest de convocatòria del Congrés Mundial d’Educació
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació inèdita de paràlisi global programada, que ha deixat en evidència les profundes desigualtats del sistema, però que també ha esdevingut una oportunitat per al gran capital en el seu propòsit d’avançar en una redefinició dels seus processos i dinàmiques, amb elements de major exclusió i dominació. L’onada de privatitzacions dels serveis bàsics i d’interès social ocorregudes en les últimes dècades, ha fet que els sectors socials més empobrits i la classe treballadora siguen els més afectats per la crisi de la pandèmia.
La paràlisi en tots els plànols generada per la pandèmia s’ha sumat a la crisi econòmica del capital que venia eclosionant en una nova recessió econòmica mundial. En aquest context hem vist sorgir governs neo-conservadors amb polítiques de tall feixista com el de Trump o Bolsonaro, que amb les seves polítiques negacionistes dels riscos per a la salut de la COVID-19 que han portat a milers d’éssers humans als hospitals i a la mort. Molts governs, seguint l’exemple de Trump i Bolsonaro, han privilegiat els guanys per sobre de la vida humana. Això ha de ser enfrontant pels pobles i les seves organitzacions socials i sindicals en el plànol de les idees, la mobilització i l’organització.
L’actual conjuntura mundial és de crisi profunda del sistema capitalista que el porta a intentar col·locar sobre les esquenes dels treballadors i les treballadores els costos d’aquesta situació. La pandèmia de la COVID-19 ha servit de pretext per avançar en l’agenda neoliberal de societat educadora, la qual es concreta amb noves formes de privatització educativa, associades a l’accés a la connexió a internet i la possessió d’equips per participar en les classes virtuals .
L’experiment de la virtualitat a casa està sent usat per a col·locar una disputa que no existia al febrer de 2020, entre educació presencial a l’escola versus educació virtual a casa. El capitalisme sap que no pot suprimir de manera impune i ràpida les escoles, però està creant l’imaginari social sobre la obsolescència de l’escola. Es pretén donar entrada a les corporacions tecnològiques i de continguts educatius digitals al “mercat educatiu”, la qual cosa va acompanyada d’una desinversió sostinguda en l’actualització i formació docent per a contextos digitals com l’actual.
Tot i això el magisteri internacional ha assumit per compte propi i amb l’acompanyament dels seus gremis i sindicats la tasca d’actualitzar-per fer front als actuals reptes pedagògics. Les treballadores i treballadors de l’ensenyament del món som un digne exemple del compromís amb la continuïtat de el dret a l’educació, en condicions cada vegada més adverses, els que hem garantit de manera real al sosteniment de l’enllaç pedagògic amb els i les estudiants.
Això no amaga l’emergència de noves formes de privatització, al transferir a les famílies, docents i estudiants les responsabilitats dels Estats de garantir les condicions mínimes per exercir el dret a l’educació. Són ara les famílies, docents i estudiants els que han de comprar o repotenciar ordinadors, pagar plans de dades per a l’accés a internet i fins i tot adquirir plataformes privades per poder donar classes virtuals. Aquesta privatització està sent ocultada amb una estrepitosa cortina de fum comunicacional dels governs que parla del suposat èxit educatiu a la pandèmia, amb frases oportunistes sobre la mística docent.
Les persones docents han estat sotmeses a sobrecàrrega en els seus horaris i tasques, tancats a casa, resolent pel seu compte la continuïtat de l’activitat educativa. Això ho ha fet el magisteri mundial amb el mínim o cap reconeixement dels governs.
En només mesos milions d’estudiants en el món han estat expulsats dels sistemes educatius. La proposta d’educació virtual, híbrida i multimodal ha trobat a milions de xiquetes i xiquets i joves sense possibilitats reals de continuar els seus estudis. No són ells els que estan deixant els estudis, és el sistema capitalista qui els està deixant fora, en trencar-se el paper igualador de condicions d’aprenentatge assignat a l’escola.
Alguns governs de manera irresponsable han convocat a una volta a classes enmig de l’ascens dels contagis, sense que encara es compte amb una vacuna i sense les adequades condicions de bioseguretat, qüestió que expressa amb claredat que els seus majors preocupacions són a reactivar l’ economia capitalista en crisi, a costa de la seguretat i vida de l’alumnat i els treballadors i treballadores de l’educació.
Mentre el capital hui defensa l’escola com a guarderia i lloc per a transmetre coneixements funcionals a la manera de producció, nosaltres defensem l’escola del pensament crític, de la solidaritat, de la trobada humana, de l’enllaç amb la transformació social.
L’actual crisi ratifica velles certeses al temps plantejar nous desafiaments. La certesa segons la qual l’experiència educativa ineludiblement se sosté en una activitat presencial s’ha recuperat novament valor per a l’exercici docent, tan criticat per la mercantilització educativa neoliberal. Amb tot això, el retorn a l’escola i la presencialitat no pot ser a aquella realitat naturalitzada de desigualtats expressades abans de març 2020 i amb dramatisme durant la pandèmia.
El desafiament que enfronta la generació de treballadors i treballadores de l’educació en el present és encara més gran: es tracta de pensar i construir respostes, no només per la conjuntura, sinó que des del present de resistències es puga traçar un horitzó estratègic, que passa ineludiblement per la construcció d’alternatives pedagògiques que sustenten una nova escola.
Assumir de la manera més consistent i responsable aquest desafiament, suposa anar més enllà de les fronteres nacionals i estatals ja que el que està en joc és precisament la superació de la crisi d’un model globalitzat d’educació neoliberal.
La universitat pública intenta ser tensionada pel capital cap a models de privatització, la qual cosa demana un renovat compromís amb el seu caràcter públic, cosa que forma part de les nostres preocupacions centrals.
Amb aquest propòsit i el reconeixement, solidaritat i confiança dels que lluitem en defensa de l’educació pública, hem vingut construint un espai internacional de trobada, de caràcter obert, horitzontal, plural i inclusiu que anomenem “Grup de Contacte Internacional” (GCI), per des d’allà continuar pensant juntes aquests i altres reptes educatius.
Des del “Grup de Contacte Internacional” hem propiciat durant aquests cinc mesos de pandèmia debats, reflexions, anàlisi, respecte a les característiques de l’actual ofensiva del capital contra l’educació i hem conclós sobre la urgència de convocar el “I Congrés Mundial en Defensa de la educació Pública i en contra el neoliberalisme educatiu “.
Aquest I Congrés Mundial d’Educació 2020 que s’efectuarà per mitjans virtuals, es planteja el repte d’enfrontar a el neoliberalisme en totes les seves formes i expressions i per a això, avançarem en l’establiment d’una Coordinadora Internacional dels Treballadors i les Treballadors de l’Educació (CITE ), com a espai permanent de diàleg, trobada i organitzacions dels que lluitem en defensa de l’educació pública i contra el neoliberalisme educatiu. Convidem a totes les organitzacions, gremis, sindicats, moviments socials i personalitats que convergeixin en aquestes idees a sumar-se als debats i deliberacions que estarem desenvolupant el 26 i 27 de setembre 2020.

Visita la pàgina del Congrés ací i les organitzacions que hi han participat en aquest enllaç


DOGV de 28/9/2020, Núm 8914

Amadeu Sanz

dilluns 28 setembre 2020 08:41 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 16:14 h

Etiquetat com a


País Valencià

OPOSICIONS CATEDRÀTICS 2018 - avaluació docent

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 14:45 h

Etiquetat com a


Inici de curs

Conselleria informa dels acords en la Sectorial del Ministeri d’Educació i de Sanitat

Ahir es va reunir la sectorial i es van prendre nous acords que afecten el sistema educatiu. STEPV ha traslladat una sèrie d’incidències i propostes per a implementar urgentment

STEPV

divendres 25 setembre 2020 13:54 h

Aquest matí ha tingut lloc una reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord per a l’organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i per a la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal en el curs 2021-2022. Aquesta comissió és fruit de l’acord signat en juliol per STEPV, CCOO, CSIF i UGT pel qual es reduirà la jornada lectiva del professorat el curs 2021/22 i s’estableix un compromís de la Conselleria per a tractar amb els sindicats signants el desenvolupament del curs actual.

A la reunió ha assistit per part de l’administració el Secretari Autonòmic, Miguel Soler, que ha explicat la reunió de la Conferència Sectorial que hi va haver ahir entre el Ministeri d’Educació i el de Sanitat amb els diferents territoris per a valorar l’inici de curs. Soler ha informat que les incidències a centres quant a grups en quarantena en el conjunt de l’estat només ha afectat el 0,8% dels centres educatius i, al País Valencià, el 0,54% del total dels 45.000 grups existents. La immensa majoria dels contagis s’han produït fora del centre educatiu.
També ha informat que la setmana passada es va enviar una carta a tots els centres educatius amb el contacte directe del centre de salut pública de referència per a gestionar casos COVID. Cada departament de salut està treballant per agilitzar les PCR per a tot el col·lectiu de persones afectades de forma grupal i no individual, com fins ara. A més, la Conselleria de Sanitat està gestionant la compra de mig milió de test ràpids per a fer el control en els propis centres educatius per personal sanitari, quan es detecte algun alumne o treballador/a amb simptomatologia. Els resultats d’aquestes proves estan en 25/30 minuts, fet que agilitzaria molt la detecció primerenca.
Altres informacions que ha donat sobre la reunió de ministerial fan referència a les EBAU, les FCT de Formació Professional i l’adaptació del currículum. El Ministeri flexibilitzarà les EBAU i les FCT i publicarà prompte la normativa corresponent, semblant a la del curs passat. En les EBAU es tornarà a donar més optativitat i les FCT es podran fer en qualsevol moment del curs i no a final del curs, com fins ara. Quant a l’adaptació del currículum a les necessitats d’aquest curs, es publicarà una norma amb orientacions al professorat. La Conselleria tenia preparat ja un pla d’adaptació curricular però està aturat a l’espera de les orientacions del Ministeri.
Quant a l’exigència del requisit del màster de secundària en la cobertura de les substitucions, que ha sigut notícia també recentment, el Secretari Autonòmic ha aclarit que es tracta només de casos puntuals, especialment en especialitats de Formació Professional on és més complicat que el professorat aspirant a cobrir una substitució puga tindre aquesta titulació. Per tant, no és una mesura que afectarà de forma generalitzada a tot el professorat on ara s’exigeix aquesta titulació, sinó que serà selectiva i es negociarà en Mesa Sectorial quan el Ministeri publique la normativa.
També s’ha informat que el Ministeri de Sanitat ha establert que la quarantena serà de 10 dies i no de 14 com fins ara perquè tenen evidències que la gestació es produeix abans del que es pensava fins ara.
STEPV ha traslladat a la Conselleria algunes queixes i situacions que cal revisar i solucionar. Entre d’altres, les següents (incloem la resposta de Conselleria):
- Poc temps per organitzar la programació pedagògica i sense pautes de l’administració per adaptar els currículums, ja que els dies previs a l’entrada d’alumnat s’ha destinat fonamentalment a acabar de preparar els centres organitzativament. Celebrem que s’estiga treballant tant en l’àmbit del ministeri com de la conselleria, però és urgent fer arribar indicacions concretes als centres. STEPV ja havia fet aquesta demanda el curs passat.
-  Cal definir l’actuació en cas que diversos docents d’un mateix centre, o bé donen positiu o bé hagen d’estar en quarantena. En eixos casos es pot produir una paralització del centre educatiu perquè no es disposa de suficient professorat per atendre tot l’alumnat. De moment no hi ha res previst si es dona aquesta situació. La Conselleria ha contestat que estan treballant per buscar alternatives a l’atenció a l’alumnat.
- Professorat especialista i el trencament del grup bambolla. Hi ha casos en què el professorat especialista entra a l’aula i trenca el grup bambolla. També el professorat de Religió. STEPV considera que cal reduir al màxim el trencament d’aquests grups. Sobre aquesta qüestió, la Conselleria ha informat que, en cas que es done algun positiu en el grup bambolla, cal ampliar al professorat especialista la traçabilitat i es revisarà si és contacte estret.
- Professorat d’anglés que ha augmentat considerablement la seua càrrega lectiva ja que, en fer les classes online, estan atenent a l’hora a diversos grups del mateix nivell, fet que suposa que hagen augment considerablement la quantitat d’alumnat a atendre. Conselleria revisarà eixos casos per proposar als centres solucions que no sobrecarreguen el professorat.
- Quarantena després de PCR negativa. Mentre els centres de salut pública recomanen que després d’una PCR negativa cal una quarantena preventiva, alguns/es metges/pediatres d’alguns centres de salut estan indicant que si la PCR és negativa no hi ha cap problema perquè l’alumnat torne al centre, segons manifesten algunes famílies. Aquest fet pot augmentar el risc de contagis. La Conselleria ha explicat que han tractat el tema a una reunió que han tingut aquest mateix matí amb Sanitat i que estan sobre el tema.
- L’alternança en segon de batxillerat preocupa, ja que es veu com una pèrdua d’oportunitats respecte al que va tots els dies a classe. És clar que no és igual treballar amb 15 alumnes que amb 30, presencialment, però també preocupa que uns avancen més en el currículum que altres. Celebrem que s’estiga treballant en l’àmbit ministerial per adaptar novament les EBAU i evitar qualsevol possible desavantatge entre el nostre alumnat.
- Ràtios per sobre dels 20 alumnes en grups bambolla. En els casos de manca d’espai es pot entendre però també hi ha casos en què per qüestions organitzatives s’ha preferit així i està creant tensió en alguns centres, ja que es podria baixar la ràtio perquè hi ha espai per a fer-ho però no s’ha volgut fer. La Conselleria estudiarà els casos que es faciliten per a buscar solucions.
- Quant a secundària, una de les queixes principals, que ja vam avisar en juliol, és que s’ha incrementat el nombre de professorat amb 20 o 21 hores lectives fet que està suposant una sobrecàrrega. S’han generat molt possiblement perquè a 1r d’ESO s’ha reduït una hora lectiva que ha d’assumir algú en cada departament, a més d’altres motius habituals. L’administració estudiarà els casos que facilitem per veure si es pot solucionar, encara que ha manifestat que ara serà complicat fer-ho.
- Situació preventiva en les empreses de l’alumnat de Formació Professional i FP Dual. Encara que l’alumnat no mantinga una relació laboral, s’ha de demanar a les empreses que proporcionen a l’alumnat en pràctiques totes les mesures preventives, individuals i col·lectives. Hauria de constar en el conveni o concerts que es realitzen ja que existeix una responsabilitat civil. A més s’ha de donar una coordinació d’activitats entre empreses i s’han d’identificar els riscos en l’avaluació dels llocs de pràctiques. La Conselleria ha afirmat que ho tindrà en compte per a establir-ho en els contractes amb les empreses.
-Continuen pendents els plans de contingència específics per cada ensenyament a partir dels quals cada centre ha d’adaptar a la seua realitat. Sembla que els centres de l’ISEA tenen fets els seus plans però en cap moment Conselleria ha fet esment, al pla general de contingència, d’aquests ensenyaments ni les seues particularitats, ni de EOI , ni de FP, ni d’ERE, etc. La Conselleria ha contestat que s’ha enviat als centres d’aquests ensenyaments adaptacions dels plans de contingència a les seues realitats i que a la web es poden trobar alguns models.
A més de traslladar les incidències que el Sindicat ha estat detectant, també hem tornat a traslladar propostes per a implementar el més prompte possible.
- Mascaretes FFP2 per al professorat, especialment per al professorat de grups bambolla en els quals l’alumnat no du mascareta ni manté distància de seguretat, però així i tot, caldria per a tot el professorat. La Conselleria manté que Sanitat ha determinat que les que s’han enviat als centres són suficients, però els centres poden comprar les mascaretes que consideren oportunes.
- Jornada continuada dels centres que ho sol·liciten. És una mesura que ajuda a «oxigenar» els centres d’alumnats. S’hauria de facilitar de manera extraordinària, almenys aquells centres que ho sol·liciten. La Conselleria no aplicarà aquesta mesura aquest curs, però ens convocaran a Mesa Sectorial per a negociar la nova ordre que es va paralitzar durant el confinament.
- Substitucions immediates del professorat. Les baixes, permisos, etc, de 15 dies no s’estan substituint i ara estem tenint casos de professorat en quarantena que no és substituït. Cal que això es corregisca de manera immediata.


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de difícil cobertura del 25 de setembre

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 10:51 h

Tots els cossos

Adjudicació de difícil cobertura del 25 de setembre

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 10:48 h

Etiquetat com a


País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - indicacions per a les persones participants

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 10:24 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 24 de setembre: Secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 10:00 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 24 de setembre: Mestres

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 09:59 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 24 de setembre: llocs oferits

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 09:58 h

DOGV de 25/9/2020, Núm 8913

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 09:54 h

Etiquetat com a


País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - mesures COVID-19

Amadeu Sanz

divendres 25 setembre 2020 09:52 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 15:13 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de difícil cobertura per al dia 24 de setembre

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 13:34 h

Etiquetat com a


Inici de curs

Resultats de l’enquesta als centres sobre l’inici de curs

L’han contestada 187 centres educatius d’Infantil, Primària, Secundària i FP de tot el País Valencià

STEPV

dijous 24 setembre 2020 11:39 h

Infantil i Primària
Han contestat l’enquesta del sindicat 128 centres d’aquestes etapes educatives.

STEPV traslladarà les conclusions d’aquesta enquesta en la pròxima reunió amb la Conselleria d’Educació

El 61,6% han augmentat el nombre d’unitats respecte del curs passat per la nova organització d’aquest curs, mentre que un 37,6% no ho han fet. La majoria d’aquests desdoblaments d’unitats s’han produït en els diferents cursos d’educació primària.
El 92% dels centres manifesten haver incrementat la plantilla docent. Alguns amb 1 docent (30%), altres amb 2 docents (24,5%), altres amb 3 docents (35,5%) i la resta amb més de 3 docents (10%). La majoria dels increments de plantilla han anat a les especialitats d’Educació Infantil (58,8%) i Educació Primària (54,4%). En tercer lloc està l’especialitat de Pedagogia Terapèutica (28,9%), seguit d’Anglés (20,2%) i Audició i Llenguatge (16,7), i en menor mesura Educació Física (6,1%) i Música (3,5%).
La majoria dels centres responen afirmativament a la pregunta de si tenen el professorat que han sol·licitat i que necessiten per a fer front a aquest curs 2020/21 (48,7%). Un 9,2% han contestat que no havien sol·licitat cap increment de professorat però així i tot l’han rebut. Un 21% de les respostes afirmen que han tingut increment però necessiten més professorat i un 10,9% declaren que han sol·licitat professorat però que no han rebut cap increment.
La majoria de centres ha començat el curs amb la plantilla completa (66,4%), però és preocupant el nombre de centres que no la té completa (33,6%). La majoria de casos en què el centre no té completa la plantilla es deu a baixes de professorat que no han sigut substituïdes (76,1%), mentre que la resta de casos (34,8%) són vacants que encara no s’han cobert.
Quant a l’alumnat, el 51,2% dels centres no superen la ràtio de 20 alumnes per aula en els Grups de Convivència Estable (grups bambolla), en un 32,8% manifesten que només en algun grup i un 14,4% en la majoria de les aules. Només un 1,6% manifesta que en cap aula del centre es manté la ràtio a 20 alumnes. Els motius principals pels quals se supera la ràtio de 20 alumnes és la manca d’espai (26,7) o bé perquè el centre ho ha decidit així per diversos motius (48,6%).
Respecte a la resta de grups que no són bambolla i en els quals s’ha de respectar el 1,5 metres de distància, el 84,5% afirma que sí que es manté aquesta distància, mentre que el 10,7% manifesta que en algunes aules sí i en altres no i la resta (4,9%) afirma que en cap aula es manté aquesta distància.
Respecte a les infraestructures i els recursos per a fer front a la COVID-19, el 90,4% dels centres no han necessitat fer obres per adequar els espais, mentre que un 6,4% sí i un 3,2% ho té pendent. Igualment, la immensa majoria (99,2%) no han sol·licitat espais fora del centre i només un 0,8% afirmen tindre aules fora del centre educatiu.
Quant al material anti COVID-19, el 92,9% manifesta que han rebut les mascaretes enviades per la Conselleria i un 89,5% contesten que no tindran prou material per a tot el curs. Igualment, el 81,7% afirmen que han rebut la partida pressupostària per a la compra de material anti COVID-19. Respecte als termòmetres, el 57,3% dels centres tenen un termòmetre per aula enviat per la Conselleria, mentre que un 30,6% tenen termòmetres però no suficients per a cada aula.
Secundària, Batxillerat i Formació Professional
Han contestat l’enquesta 59 centres docents.
El 76,9% responen que han incrementat el nombre d’unitats per adequar-se a les noves necessitats d’aquest curs, mentre que el 21,1% no ho ha hagut de fer. En la majoria dels casos aquest increment s’ha produït en primer i segon d’ESO (75,6% i 56,1%, respectivament), però en general tots els cursos, tant d’ESO, Batxillerat i FP han incrementat el nombre de grups per adaptar-se a les necessitats del curs.
En la majoria dels centres (58,8%) hi ha hagut increment de professorat, però en un 41,2% no. Aquest increment se situa majoritàriament entre 1 i 4 docents per centre (66,7%).
Ara bé, només el 35% dels centres manifesten que aquest increment és el que necessiten, mentre que la resta (65%) necessiten més professorat per a fer front a aquest curs. Igualment, la majoria dels centres (61,9%) denuncien que tenen professorat amb més de 19 hores lectives i només un 38,1% no en té cap amb més de 19 hores, que és el màxim, per regla general.
El 58,8% dels centres han començat el curs amb la plantilla incompleta i a la majoria (71,4%) els falta entre 1 i 2 docents.
Quant a l’alumnat, el 57,4% manifesta que ha augmentat el nombre d’alumnes respecte del curs passat. En la majoria (61,5%) es respecta l’1,5% de distància en les aules, en el 9,6% no i el 28,8% afirma que en unes aules sí i en altres no. I majoritàriament (71,4%) el motiu pel qual no es manté la distància és per manca d’espai.
El 75,5% dels centres enquestats han hagut d’aplicar l’alternança de grups per adaptar-se a les necessitats d’aquest curs i ho han fet majoritàriament en primer de Batxillerat (54,7%) i en tercer i quart d’ESO (47,2% i 49,1%, respectivament. En la resta de grups, tant d’ESO com de Batxillerat o de Formació Professional també s’aplica aquesta mesura en molts centres. Destaquem que segon de Batxillerat és significativament inferior a la resta de grups (un 20,8%) perquè els centres han intentat que acudisquen també diàriament ja que han de fer front a les proves de l’EBAU per accedir a la universitat.
Respecte a les infraestructures i els recursos per a fer front a la COVID-19, el 55,1% dels centres no han necessitat fer obres per adequar els espais, mentre que un 36,7% sí i un 8,2% ho té pendent. Contrasta significativament amb els centres d’Infantil i Primària en els quals una aclaparadora majoria no ha necessitat fer obres. La majoria (80,4%) no han sol·licitat espais fora del centre i un 6,5% afirmen tindre aules fora del centre educatiu.
Quant al material anti COVID-19, el 82,6% manifesta que han rebut les mascaretes enviades per la Conselleria i un 95,7% contesten que no tindran prou material per a tot el curs. I a diferència dels centres d’Infantil i Primària, el 85,7% afirmen que no han rebut la partida pressupostària per a la compra de material anti COVID-19. Respecte als termòmetres, 27,1% dels centres tenen un termòmetre per aula enviat per la Conselleria, mentre que un 35,4% tenen termòmetres però no suficients per a cada aula. El 29,2% no han rebut cap termòmetre per part de la Conselleria i els ha hagut de comprar el centre.
Algunes conclusions
Els centres educatius, especialment els de Secundària, reclamen més professorat per a fer front a la nova situació i es queixen que part del seu professorat ha hagut d’incrementar el seu horari lectiu (de 19 hores). En Infantil i Primària hi ha més grau de satisfacció amb l’increment de plantilla per aquest curs.
On coincideixen la majoria dels centres és en què no tenen prou material sanitari per a fer front a les mesures contra la COVID-19 durant tot aquest curs i una part important d’aquests encara no ha rebut cap partida pressupostària per a la compra d’aquest material, especialment en els instituts de secundària.
Una altra queixa que es desprén de l’enquesta és que hi ha moltes aules en què la ràtio en els grups bambolla és superior als 20 alumnes (malgrat que en la majoria es respecta) o, en la resta de grups, hi ha també moltes aules en què no es respecta la distància d’1,5 metres (malgrat que majoritàriament sí). Bàsicament això es deu a la manca d’espais en els centres educatius, novament sobretot en secundària.
En batxillerat, destaquem l’esforç que han fet molts centres per tal que l’alumnat de segon de batxillerat puga assistir diàriament al centre i no de forma alterna, malgrat que hi ha un percentatge important de centres en què aquest alumnat va a classe en dies alterns.
Demandes del sindicat
STEPV traslladarà les conclusions d’aquesta enquesta en la pròxima reunió amb la Conselleria d’Educació per a tractar la situació actual dels centres, que tindrà lloc demà 25 de setembre i continuarà sol·licitant mesures perquè aquest curs es desenvolupe amb la màxima seguretat possible i amb la major normalitat possible i continuarà traslladant les incidències i els dubtes que ha estat detectant en els centres educatius i entre el conjunt del professorat.
Finalment, a mesura que l’alumnat vaja incorporant-se a la resta d’ensenyaments, el Sindicat continuarà fent enquestes específiques d’aquestes etapes (FPA, ensenyaments artístics i EOI).

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 24 de setembre

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 10:03 h

Etiquetat com a


Anuncis

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 09:38 h

Etiquetat com a


DOGV de 24/9/2020, Núm 8912

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 09:20 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 22 de setembre: Secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 06:13 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 22 de setembre: Mestres

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 06:12 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 22 de setembre: llocs oferits

Amadeu Sanz

dijous 24 setembre 2020 06:11 h

Tots els cossos

Convocatòria d’assemblees de difícil cobertura

STEPV

dimecres 23 setembre 2020 16:51 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 24 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 23 setembre 2020 15:51 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 23 setembre 2020 13:06 h

Etiquetat com a


DOGV de 23/9/2020, Núm 8911

Amadeu Sanz

dimecres 23 setembre 2020 10:19 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 22 setembre 2020 13:48 h

Etiquetat com a


Professorat interí

STEPV demana la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l’Acord de professorat interí

El Sindicat vol abordar les problemàtiques de les adjudicacions contínues i les de difícil cobertura. També tractar l’alta immediata de les persones que són cessades per incorporació de la persona titular

STEPV

dimarts 22 setembre 2020 12:56 h

STEPV ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació la convocatòria d’una reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat interí per abordar algunes incidències detectades en les adjudicacions que s’han dut a terme durant el mes de setembre, tant contínues com de difícil cobertura.

Moltes d’aquestes incidències es resoldrien si l’administració comptara amb més personal administratiu

Entre aquestes incidències destaquem les següents:
- Les anomenades places «fantasma». Són places que s’oferten a les adjudicacions i després no existeixen.
- Incidències en l’oferta de places com, per exemple, les publicades ahir, en les quals no apareix cap plaça de les comarques de València.
- Problemàtica amb les titulacions habilitades per a la participació en les adjudicacions de difícil cobertura, com el cas de l’especialitat de Valencià en secundària.
- Retards per a tramitar l’alta en el sistema de participació en les adjudicacions una vegada la persona ha estat cessada d’una substitució, fet que impedeix la seua participació en les següents adjudicacions.
- Adjudicació forçosa de places que han sol·licitat persones que van per davant en la llista.
Per al Sindicat, moltes d’aquestes incidències es resoldrien si les direccions territorials d’educació i la Conselleria d’Educació comptara amb més personal per a la gestió de les borses de treball (fa molt de temps que no s’obrin borses de treball per manca de personal), l’eliminació de l’adjudicació d’ofici o forçosa (reduiria el nombre de persones desactivades en les borses per evitar l’obtenció d’un destí no desitjat), entre d’altres mesures.
El nombre de professorat per a gestionar per part de l’administració aquest curs ha crescut de manera important (més de 4300 persones més) però, en canvi, el personal administratiu que ha de gestionar el sistema no, fet que produeix moltes disfuncions, retards i paralització de procediments com l’obertura de borses de treball. El Sindicat porta molt de temps reclamant aquest increment de personal administratiu i va llançar fa uns mesos, juntament amb STAS-Intersindical Valenciana, la campanya «Més personal per a gestionar el persona» en què es reclama a la Conselleria d’Administració Pública i a la d’Hisenda la dotació urgent d’aquest personal.
STEPV continuarà reclamant aquestes mesures que s’han d’abordar urgentment en la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí i en les meses sectorials corresponents, però també en l’àmbit del Consell de la Generalitat Valenciana, perquè se solucionen el més prompte possible totes aquestes incidències detectades.

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 22 de setembre

Amadeu Sanz

dimarts 22 setembre 2020 10:00 h

Etiquetat com a


DOGV de 22/9/2020, Núm 8910

Amadeu Sanz

dimarts 22 setembre 2020 08:14 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 22 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimarts 22 setembre 2020 08:11 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 21 setembre 2020 17:12 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 22 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dilluns 21 setembre 2020 15:03 h

Etiquetat com a


DOGV de 21/9/2020, Núm 8909

Amadeu Sanz

dilluns 21 setembre 2020 08:43 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

24 de setembre: Mesa Sectorial sobre el Pla anual de formació

STEPV

divendres 18 setembre 2020 14:41 h

Meses de negociació

Es negocien les instruccions d’inici de curs dels centres dependents de l’ISEA

Aquest matí, 18 de setembre, en el marc de la nova dinàmica negociadora impulsada per la Direcció General d’universitats, ha tingut lloc la primera Mesa de Negociació d’Ensenyances Artístiques Superiors per tractar les instruccions d’inici de curs.

STEPV

divendres 18 setembre 2020 14:28 h

En una intervenció prèvia a l’esborrany d’instruccions d’inici de curs, STEPV ha volgut traslladar, una vegada més, la necessitat urgent d’establir clarament les mesures específiques i plans de contingència per afrontar el curs en un context de “nova normalitat”. Al pla de contingència general de Conselleria no s’esmenten aquests ensenyaments i una vegada més la responsabilitat d’elaboració dels plans recau en les direccions (que ja han anat elaborat aquests plans) i no s’està comptant amb els Comités de Seguretat i Salut. En aquests plans o a les instruccions d’inici de curs hauria de clarificar-se, entre d’altres, cóm s’organitza la modalitat d’ensenyament als centres, estudis i casuístiques en les quals no es puga mantindre la presencialitat.

El Sindicat ha presentat una sèrie de propostes per millorar les condicions dels centres d’ensenyaments artístics superiors

Al preàmbul de les instruccions es reafirma la intenció, continuista, de donar a aquests ensenyaments un tractament equivalent als ensenyaments universitaris. En eixe sentit tant la direcció de l’ISEA com la Direcció General d’Universitats s’ha compromès a implementar la justificada i reiterada demanda per part de STEPV de la figura coordinadora d’igualtat, sota la denominació d’Unitat d’Igualtat tal i com es recull a Universitats. Tot i que la figura no serà inclosa en aquestes instruccions sinó que es tractarà més endavant quan es negocien altres qüestions com ara el ROF, negociació que es portarà a terme durat el curs actual per tal que la seua tramitació permeta que siga vigent el curs següent. Aquesta negociació del ROF serà, segons han afirmat les dos Direccions, tal i com demanava el Sindicat, dialogada i participada per part de tots els sectors vinculats incloent evidentment la participació del professorat.
Malgrat l’aparent immediata negociació del ROF, el Sindicat ha manifestat que fins que no tinguem ROF s’haurien de resoldre aspectes organitzatius com ara una millor regulació de les tutories dels TFT/TFM, reduccions suficients i reconeixement administratiu als diferents càrrecs dels centres, les comissions de treball, els criteris d’elaboració i distribució de l’horari del professorat als departaments…
En quant a les hores de reducció de les coordinacions TIC el Sindicat ha traslladat que són insuficients, més encara en el context actual (igual que passa amb altres coordinacions com ara les dels programes d’internacionalització) i que en cap moment haurien de dependre de la possibilitat o no d’augment de plantilla, tal i com es reflecteix a les instruccions.
Per una altra banda, i pel que fa als terminis per al lliurament de les programacions i guies docents, ja el curs passat els centres plantejaven que eren molt ajustats i aquest curs on s’han d’implementar modificacions pel context COVID encara ho són més, fet pel qual el Sindicat ha demanat flexibilitat al respecte sempre que el centre així ho requerisca. Una altra demanda plantejada en qüestions de dates i flexibilitat és que es tinga en compte la data prevista de les EBAU per tindre la possibilitat de matricular a algunes d’aquestes persones als centres a posterioritat a les proves.
Sobre la contractació del professorat especialista, el sindicat ha transmès tal i com ha fet per la resta de cossos docents, que s’hauria de tendir a que els contractes d’aquest professorat estiguin lligats a l’inici i finalització de curs, igual que per la resta de personal docent i que tant per la part de preparació / organització del curs com ara per la finalització (avaluacions, proves d’accés ...) aquest personal estiga cobert pel seu contracte.
Pel que fa a la investigació, queda pendent de resoldre’s la problemàtica de part de professorat que voldria investigar sense estar a jornada a temps complet o professorat que no únicament imparteix docència als ensenyaments superiors (com pot ser el cas freqüent a les Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny). En aquest sentit, STEPV ha recordat que el curs 2019-20, des de la Junta de Personal Docent No Universitari es va presentar una resolució en la línia de no limitar el dret a la investigació d’una part del professorat i que es respecte un mínim de 3h a tal efecte. Per una altra banda, i tal i com STEPV va plantejar ja el curs passat, el funcionariat interí no es veu reflectit quan es parla de professorat “funcionari” i demana una redacció on quede clara la seua inclusió entre el professorat que pot investigar.
Relacionat amb la investigació STEPV també ha manifestat que en cap moment es fa referencia explicita a les acreditacions de l’AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) pel personal investigador, una qüestió que s’haurà de recollir al ROF. La Directora general d’Universitats ha informat que en breu es convocarà una reunió amb aquest organisme per tractar tots aquests assumptes.
Al torn obert el Sindicat ha volgut recordar la necessitat de resoldre els greus problemes d’infraestructura i equipaments de molts centres i ha demanat que el lloc web de l’ISEA estiga una mica més actualitzat i dinamitzat, tot i ser conscients de la limitació de plantilla del propi ISEA.
STEPV agraeix el tarannà dialogant tant de Inmaculada Sánchez, nova directora de l’ISEA, com de la Directora General d’Universitats que ha manifestat que aquestes negociacions aporten rigor i que, en paraules de la pròpia Pilar Ezpeleta, les diferents aportacions “seran tingudes en compte de manera seriosa i considerada”.


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

divendres 18 setembre 2020 12:53 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de difícil cobertura del 18 de setembre

Amadeu Sanz

divendres 18 setembre 2020 11:48 h

Tots els cossos

Adjudicació de difícil cobertura del 18 de setembre

Amadeu Sanz

divendres 18 setembre 2020 11:45 h

Etiquetat com a


País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - nou membre de l’òrgan de selecció

STEPV

divendres 18 setembre 2020 11:03 h

Etiquetat com a


Ensenyances Especialitzades i Superiors

Mesures d’organització i funcionament extraordinàries de les escoles de Música i Dansa en el curs 2020/21

Amadeu Sanz

divendres 18 setembre 2020 07:33 h

DOGV de 18/9/2020, Núm 8908

Amadeu Sanz

divendres 18 setembre 2020 07:30 h

Etiquetat com a


Polítiques educatives

STEPV es reuneix amb la nova directora de l’ISEA

Durant la reunió s’han tractat diversos temes pendents i la situació global dels ensenyaments artístics superiors
Aquest matí, una delegació de STEPV s’ha reunit a la seu de l’ISEA amb la nova directora, Inmaculada Sánchez, que va ser nomenada el passat mes d’agost.

La delegació de STEPV amb la nova directora de l'ISEA

STEPV

dijous 17 setembre 2020 17:08 h

En aquesta primera trobada STEPV ha volgut per una banda conèixer de primera mà quines són les prioritats i línies d’actuació de la nova direcció i, per l’altra, compartir les inquietuds del Sindicat sobre els ensenyaments artístics superiors i els temes pendents, que en són molts.

El Sindicat ha posat damunt la taula la necessitat de tancar la negociació del ROF dels centres de l’ISEA, que porta mesos pendent després d’una primera mesa sectorial que no ha tingut continuïtat. La directora de l’ISEA ha manifestat la seua intenció de negociar-lo durant aquest primer trimestre del curs.
Altres qüestions que STEPV ha traslladat altres qüestions com les mesures específiques i plans de contingència per afrontar el curs en context de “nova normalitat”, la contractació del professorat especialista en temps i forma, la situació de les borses i casuístiques de professorat pendents de resoldre per part de l’administració, etc.
STEPV també ha aprofitat la reunió per avançar demandes que el Sindicat plantejarà a la Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs com ara la inclusió de la figura Coordinadora d’Igualtat a tots els centres, la necessitat de dotar de reduccions suficients i reconeixement administratiu als diferents càrrecs dels centres (com ara la Coordinació Erasmus) una millor regulació de les hores d’investigació, de les tutories dels TFT/TFM, etc.
La Directora de l’ISEA s’ha mostrat receptiva a les propostes i demandes del Sindicat i ha manifestat la seua voluntat de potenciar les meses de negociació per abordar les necessitats del professorat i dels centres i impulsar els ensenyaments artístics superiors i ha informat que també s’està en contacte amb el Ministeri d’Educació perquè es tinga en compte la particularitat d’aquests ensenyaments en la nova llei educativa i s’avance en el seu encaix en els estudis universitaris.

Etiquetat com a

isea

Anuncis

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 15:17 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 12:51 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura del 17 de desembre

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 10:56 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 17 de setembre: Secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 10:11 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 17 de setembre: Mestres

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 10:10 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 17 de setembre: llocs oferits

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 10:09 h

Tots els cossos

Adjudicació del 17 de setembre

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 10:05 h

Etiquetat com a


DOGV de 17/9/2020, Núm 8907

Amadeu Sanz

dijous 17 setembre 2020 09:34 h

Etiquetat com a


Stepv Ensenyament privat sol·licita reunió per tractar les noves incorporacions de la llista de la borsa de Recol·locació

STEPV

dimecres 16 setembre 2020 17:42 h

A més el sindicat sol·licita la reunió per abordar l’actualització de l’acord de lactància i la revisió de l’acord de jubilació parcial del sector.

Adjuntem escrit de petició a la Conselleria d’Educació:


Petició reunió CS Conselleria.pdf

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions Inspecció 2020 - criteris d’avaluació

Amadeu Sanz

dimecres 16 setembre 2020 16:38 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 17 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 16 setembre 2020 16:36 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 16 setembre 2020 13:42 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

18 de setembre: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs dels centres de l’ISEA

STEPV

dimecres 16 setembre 2020 12:12 h

DOGV de 16/9/2020, Núm 8906

Amadeu Sanz

dimecres 16 setembre 2020 08:52 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 15 de setembre: Secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

dimecres 16 setembre 2020 08:49 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 15 de setembre: Mestres

Amadeu Sanz

dimecres 16 setembre 2020 08:48 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 15 de setembre: llocs oferits

Amadeu Sanz

dimecres 16 setembre 2020 08:47 h

Documents

Recurs de reposició a les resolucions negatives del personal vulnerable que el va demanar al mes de juny

STEPV

dimecres 16 setembre 2020 08:42 h

Tots els cossos

Adjudicació del 15 de setembre

Amadeu Sanz

dimarts 15 setembre 2020 16:18 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 15 setembre 2020 13:43 h

Etiquetat com a


Anuncis

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló

Amadeu Sanz

dimarts 15 setembre 2020 11:41 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2020/21

Adjudicació del 15 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimarts 15 setembre 2020 09:42 h

Adjudicacions 2020/21

Adjudicació de difícil cobertura del 14 de setembre

Amadeu Sanz

dimarts 15 setembre 2020 09:40 h

DOGV de 15/9/2020, Núm 8905

Amadeu Sanz

dimarts 15 setembre 2020 09:36 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 14 setembre 2020 15:43 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 15 de setembre: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dilluns 14 setembre 2020 14:47 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de llocs de difícil cobertura del 14 de setembre

Amadeu Sanz

dilluns 14 setembre 2020 14:46 h

Etiquetat com a


Comentaris


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR