Ordenació general

Currículum i ordenació general de l’Educació Primària

DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

primària ordenació general modificació decret currículum 2017

 Educació Primària

PDF

Formació Professional

ORDE 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. DOCV 24/09/2013

ordenació general fp formacio professional

 FP Cicles Formatius

PDF

Currículum i ordenació general de l’Educació Primària

DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

ordenació general educació primària currículum

 Educació Primària

PDF

Ordenació general estatal dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

ordenació general boe arts plàstiques i disseny 5962007 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ordenación general de la formación profesional

REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 03/1/2007).

reial decret ordenació general fp 2006

 FP Cicles Formatius

PDF