Circular

Circular 1/2023 sobre l’aplicació dels permisos recollits en el reial decret llei 5/2023

CIRCULAR 1/ 2023, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE L'APLICACIÓ DELS PERMISOS RECOLLITS EN EL REIAL DECRET LLEI 5/2023, DE 28 JUNY QUE MODIFIQUEN ELS ARTICLES 48 I 49 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L'ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC.

permisos i llicències circular

 Permisos i llicències

PDF

Actuacions que ha d’efectuar el centre docent en el cas d’accident

Actuacions que ha d'efectuar el centre docent en el cas d'accident, aprovades per la circular 5/95 de 22 de maig de 1995.

circular centre docent actuacions accident 1995

 Sanitat

PDF

Circular sobre criteris a aplicar en les propostes de planificació educativa

Circular 3 de maig de 1999, sobre criteris a aplicar en les propostes de planificació educativa referides al professorat especialista itinerant en centres d'educació infantil i primària.

planificació educativa itineràncies criteris circular 1999

 Itineràncies

PDF

Circular sobre avaluació del cicle II de la formació bàsica de persones adultes 2008

Circular de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents sobre avaluació del cicle II de la formació bàsica de persones adultes 23/01/2008)

fpa circular cicle ii d'fpa 2008

 F.P.A.

PDF

Circular informativa sobre incorporació d’alumnat major de 16 anys i menor de 18 a FPA

Circular informativa de la Direcció General d’Ensenyament sobre incorporació d'alumnat major de 16 anys i menor de 18, al sistema educatiu en els centres de formació de persones adultes (31/05/2006).

menor de 18 anys major de 16 anys incorporació alumnat fpa circular 2006

 F.P.A.

PDF

Instruccions sobre la incorporació d’alumnat major de 16 anys als centres d’FPA

Circular informativa de 8 de setembre de 2003, amb instruccions sobre la incorporació d'alumnat major de 16 anys als centres de formació de persones adultes.

instruccions fpa circular admissió 2003

 F.P.A.

PDF