Accident

Absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

DECRETO 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción de retribuciones. [2014/5627] (pdf 202KB)

malaltia funció pública valenciana descomptes accident absències

 Funció Pública Valenciana

PDF

Actuacions que ha d’efectuar el centre docent en el cas d’accident

Actuacions que ha d'efectuar el centre docent en el cas d'accident, aprovades per la circular 5/95 de 22 de maig de 1995.

circular centre docent actuacions accident 1995

 Sanitat

PDF